VITTSJÖ ÄR EN LITTERÄR ORT

 

VITTSJÖ. Kulturella utbudet flödar i kulturorten. Det allra mesta räknas i dag som kulturellt antingen det är kulturellt eller inte. Kulturorten Vittsjö existerar inom allt fler område antingen det gäller damfotboll eller åldringar och en hel del annat. Den litterära kulturen har kommit på undanskymd plats.

Ernst Paulssons utgåvor som ännu finns att inhandla.

Det är alltså dags att lyfta fram det litterära kulturutbudet som finns i kulturorten. Det är nog få orter som kan mäta sig med Vittsjö då det gäller utbudet av litteratur beräknat på invånarantalet. Vid senaste sammanställningen visade det sig att det finns minst! 167 litterära verk som utkommit om Vittsjö eller där författaren har anknytning till Vittsjö. Det senaste verket är hembygdsföreningens årsbok, den 36 årgången som utkommer den 12 februari.

Inte så särdeles långt efter kommer Thore Brogårdh som nu har kommit upp i 35 utgåvor under sin fortfarande aktiva tid. Det är inte säkert att hans sista bokverk har kommit ännu? Trots sin ålderdom är han ständigt aktiv med en massa projekt.

Gunhild Selin toppar listan med flera länders översättningar med sina 19 verk och hennes böcker är slutsålda och betingar ett allt högre värde efter varje år.

Den allra förste författaren blev känd var Ernst Paulsson och ännu i dag efterfrågas hans böcker. Ernst Paulsson var rörelsehindrad men genom sina många och uppskattade kontakter kom han ut med ”Torp och torpare…” (1943) som fortfarande är eftertraktad. Dessutom gav han ut fem häften om händelser och sevärdheter i bygden. Ett annat uppslagsverk är Hilding Månssons utgåva ”Bönder i Vittsjö socken…”.

Några av verken finns i endast ett par exemplar medan andra verk finns i större upplaga.

Som synes så är det litterära utbudet om Vittsjö tämligen omfattande. Lagom till kommande julhelg har det aviserats om ny upplaga av ”Vittsjöbilder”. Passa på at förkovra ditt litterära kunnande med studier i det utbud som finns.


Top