SKÅNSKA BANKEN KOM TILL VITTSJÖ 1941

A B Skånska Banken fick i februari månad 1941 en skrivelse med önskemål att affärsbank borde inrättas i Vittsjö. Skrivelsen var undertecknad av 64 företagare och privatpersoner. Skånska Banken reagerade snabbt för redan i mitten av september månad 1941 var det klart med högtidlig invigning.

 

Personalen på Skånska Banken före 1966. Annie Ruderstam, Gottfrid Persson (1941-1966) samt Elsie Rosenberg.

I skrivningen poängterades att det länge varit ett önskemål att avdelningskontor för Skånska Banken inrättades i Vittsjö. Som skäl angavs att det var cirka 10 kilometer till kontoret i Bjärnum samt cirka 17 kilometer till kontoret i Markaryd. Dessa avstånd förorsakade allra största olägenheter och tidsförluster och därtill hölls utvecklingen tillbaka.

Beträffande lämplig lokal hänvisades till kamreren i Markaryd S. Wognsen som kunde rekommendera lämplig lokal i Vittsjö då han hade kännedom om orten.

Intresseområdet omfattade trenne socknar, nämligen Vittsjö, Röke och Verum socknar, samt viss del av Visseltofta socken. I Vittsjö fanns 2 720 innevånare, i Röke 1 585 boende samt i Verum inklusive del av Visseltofta cirka 1 300 innevånare.

Dessutom besöktes Vittsjö årligen av cirka 6 000 pensionatsgäster på de tio pensionaten. Det fanns också fyra snickerifabriker, en filfabrik samt en större torvströfabrik. Därtill kom ett större flertal trävaruhandlare och affärsmän.

Skrivelsen avslutades med förhoppning att A B Skånska Banken upptar skrivelsen till vänlig behandling som länder vår trakt till nytta och gagn.

Skrivelsen var alltså undertecknad med 64 namn där samtliga pensionat och företagare skrev under. Men, det förekom även några ”bilägare”, lantbrukare och förtroendevalda personer, det mesta från arrendatorer till ölutkörare!

Skånska banken började sin verksamhet på Hässleholmsvägen 22 (söder om Vittsjö hotell). År 1963 flyttade avdelningskontoret till lokaler i Linden, Hässleholmsvägen 29 där Handelsbanken har sina lokaler i dag. Banken bytte namn från Skånska Banken till Handelsbanken 1988.
Top