KYRKEHÅLA UTAN KYRKA!

VITTSJÖ. Namnet Kyrkehåla lever kvar fortfarande i dag och finns markerat på ekonomiska kartbladet. Kyrkehåla kan ha tillkommit redan på 1200-talet och finns (fanns) utmed väg 117 i Havraljunga mellan Vittsjö och Emmaljunga.

Till höger i bild finns den plats som kallas Kyrkehåla. Det finns skilda uppfattningar var den exakta platsen finns men inom detta område timade händelsen!

Enligt sägnen planerades en kyrka på platsen då den liksom skulle ligga mitt i församlingen. Grävningen för kyrkan hade påbörjats och sten till grunden började komma till platsen och lämpades av intill där kyrkan skulle uppföras. Under nattens mörka timmar kom trollen som med lätthet forslade bort stenarna till en plats där Vittsjö kyrka nu är uppförd. När detta hade pågått några nätter slutade förberedelserna och folket beslutade att uppföra kyrkan där den finns i dag.
Den troliga sanningen med Kyrkehåla är att det var en så kallad dödisgrop där ett större isblock hade fastnat för så där cirka 8 000 år sedan. Materian under isblocket sjönk undan men hur detta kunde ske på ett lager av grus och sand är tveksamt men strax intill finns mossmark och kanske var det mosse på platsen då isblocket kom på plats. Isen smälte och hålan fanns kvar och blev då med tiden Kyrkehåla!
Kanske är det inte sägen allt. Vid vägomläggning 1952 upptäcktes flera så kallade brandgravar omkring 50 meter från Kyrkehåla. Varför fanns det brandgravar just på denna plats, strax intill en planerad kyrka? Brandgravarna lär dock vara äldre än tiden för planeringen av kyrkan vid Kyrkehåla! Kanske tillkom dessa brandgravar för 3 000- 4 000 år sedan? Det är inte heller omöjligt att dessa brandgravar kan vara av yngre datum?
I dag finns inte mycket som talar om att där funnits en håla som blev Kyrkehåla men en enkel beskrivning kan ge en ledtråd. Utmed östra sidan av väg 117 och cirka 30 meter norr om vägen mot Visseltofta finns den omtalade Kyrkehåla.

Top