DET HÄNDE 1973, FÖR 40 ÅR SEDAN

Befolkningens antal var vid årets början 2 523 personer.

Detta år tillträdde Maja Appelqvist som kantor.

Då blev pensionat Solhäll ett sjukhem.

Hårsjön runt hade premiär detta år.

Erik Svantesson avgick som postiljon.

Då bildades GIK:s supporterklubb.

Hemvärnets fastighetsförening i Björstorp bildades.

Då bildades Sjöstugan AB

Då bildades Vittsjö jaktskytteklubb.

 

Kvarter Eken blev färdigbyggt.

Lars Erik Svensson (LES) blev bäste Skåning i Vasaloppet.

Då eldhärjades ett uthus vid Kvarngatan.

ALGA  AB invigde sina nya lokaler.

Nya registreringsskyltar kom till fordonen.

Då upphörde lanthandeln i Snärshult.

Einar Sundberg blev åter ordförande i GIK.

Sverige devalverade kronan med fem procent.

Detta år bildades en schackklubb.

Kommunbiblioteket hade detta år 11 356 band till utlåning.

Då kom det 50 hemvärnsmän till ädel tävling.

Detta år kom det 402 deltagare i familjerally

Då var Höjalasjön olämplig att bada i med många föroreningar.

Då bildades Östra Byalaget.

Detta år blev Gåsadammen  rensad från allt skräp.

Då kom det 160 personer att delta i friandet av De Äldres fest.

Journalisten Leif Persson blev utvisad från Chile.

Kommunstyrelsen och kommunalfullmäktige i Vittsjö kommun höll sina sista sammanträden.

Skolstyrelsen höll sitt sista sammanträde för Vittsjö kommun.

 

 

 

 

 

 

 

Bilden från skolstyrelsens sista sammanträde 1973: Sittande f v : Edvard Nilsson, Paul Persson, Sandra Troedsson, Evert Larsson och Sven Arvidsen. Stående f v Sten Elver Vemmenby, Ture Jönsson, Herman Persson, Klas Johansson, Roland Ceasar, Enok Nilsson och Svend Otto Lund.

Ransoneringskort för bensin utsändes före julhelgen.

Vittsjö kommun upphörde och inkapslades i Hässleholm kommun.

Vid årets slut fanns det 2 580 innevånare i Vittsjö församling.

Top