DET HÄNDE I VITTSJÖ 1943, FÖR 70 ÅR SEDAN

 

Vid årets början var folkmängden 2 759 personer.

Då gällde ransonering. Ett kilo socker på en månad och person.

Då nyvaldes Evert Larsson till ordförande i NTO- logen.

Kommunalfullmäktige beviljade Husmodersföreningen ett anslag på 200 kronor för en kurs i sömnad.

Hästuttagningsnämnden bestod av tre ledamöter.

Utdelning av ransoneringskort skedde på flera platser i kommunen.

Arnold Fahlén valdes till ordförande i Emmaljunga gymnastik- & Idrottsförening.

Då utkom Norra Skåne tisdag, torsdag och lördag . Då kostade tidningen elva kr/år.

Då fanns enbart ett program, Riksprogrammet i radion.

Vittsjö Emmaljunga Luftskyddsförening höll årsmöte med Evert Kristiansons som ordförande.

Ordförande i Vittsjöortens tröskförening blev Bernhard Jönsson, Porrarp.

Flicka som var säker i räkning fick plats i mjölkbutik.

Det blev fängelsestraff och böter för två bröder som olagligt slaktat tre grisar samt sålt kött under ransoneringstiden.

Hässleholm stad köpte 800 ton torv från torvmosse i Havraljunga.

Kristidsnämnden delade ut ransoneringskort för tobak och textil.

Två erfarna jägare utsågs till jaktvårdspoliser på Hårsjö jaktvårdsförenings marker.

Konditorierna skiftades om att hålla stängt i tre veckor på grund av råvarubrist.

Då kostade sill 1:20 per kilo.

S Olsson öppnade toffelaffär i Hanssons fastighet.

Vid kaffeservering i Emmaljunga skulle två kuponger avlämnas från ransoneringskortet.

Statens Bränslekommission beslutade att inventering av träkol samt gengasved skulle ske.

Ordförande i kyrkofullmäktige blev komminister Carl Eilert.

Vid årets slut var folkmängden 2 772 personer.

Top