JUNIORFÖRENINGENS PROTOKOLL FRÅN 1935 -1960 är BEVARADE

VITTSJÖ. Hultatorp skola, väster om Vittsjö var något av centrum för religiös verksamhet ända sedan 1887 då söndagsskolan började. Hultatorp skola byggdes 1908 och sedan dess har verksamheten mestadels varit förlagd dit. Hultatorp Ungdomsförening bildades 1911, Syföreningen 1915 och Juniorföreningen 1935. Skrivaren har fått tillgång till de gamla protokollböckerna från Juniorföreningen och plockar lite godbitar från dessa.

Detta är protokollet från bildandet av Juniorföreningen den 6 april 1935. Till ordförande valdes Einar Nilsson, Mörkhult och vice ordförande blev Ernst Bengtsson, Lönsholma. Kassör Karin Nilsson, Mörkhult och sekreterare Ruth Mårtensson, Furutorp. Vice sekreterare Erik Johansson (Forsback), Höjalen samt sekreterare suppleant, Sven Nilsson, Hultatorp och biträdande kassör Ebba Johansson, Höjalen. Revisorer blev Hilda Bengtsson, Lönsholma och Elsa Mårtensson, Furutorp. Vid bildandet hade föreningen åtta medlemmar.

Einar Nilsson som var ordförande

i Juniorföreningen under året 1935- 1951.

VERKSAMHETEN FORTSÄTTER

Söndagsskolan verkar fortfarande och senaste Juldagen hölls den 125:e julfesten. Ungdomsföreningen bildades 1911 och var aktiv något tiotal år innan samarbete började med Juniorföreningen och söndagsskolan med gemensamma fester. År 1915 bildades Hultatorp syförening och denna verksamhet fortsätter med årliga försäljningar. År 1935 bildades Hultatorp Juniorförening som hade många år av aktiviteter men befolkningsunderlaget minskade och verksamheten upphörde 1960. En del av denna verksamhet var på senare tid förlagd till Hästhult missionshus som uppfördes 1949 och som avyttrades 1991.

AKTIVA MEDLEMMAR

Vid Juniorföreningens samlingar utsågs medverkande till nästa samling: Gunnar Mårtensson utsågs att läsa en berättelse, Ebba Johansson skulle sjunga en sång och Erik Johansson skulle spela en sång. Vid nästa samling skulle varje deltagare läsa ett stycke ur bibeln, Erik Henriksson skulle läsa en berättelse och Gunnar Mårtensson skulle sjunga en sång till fiolmusik av Erik Johansson. Vidare utsågs medlem som skulle inleda samlingen samt avsluta mötet. Juniorföreningen tillhörde EFS riks.
Vid en annan sammankomst på våren blev det arbetsafton då pojkarna bundo mattpiskare och flickorna flätade karottbrickor. En cykeltur till juniorlägret i Åsljunga ordnades i tämligen blött väder. Det var nog synnerligen skralt i föreningens kassa då deltagarna vid en träff skulle betala 35 öre för kaffe med kakor. Samlingsplatserna alternerade mellan Hultatorp, Mörkhult, Lönsholma och Furutorp och någon gång ett enskilt hem. Föreningen beslutade från början att betala lägeravgiften á fem kronor till de medlemmar som önskade bevista något läger.
Allt som oftast förekom namnet Tilda Jönsson som medverkande i olika program. Denna kvinna var Botilda Jönsson, moder till syskonen Karin, Einar och Mimmi Nilsson i Mörkhult.

Juniorförenings medlemmar samlade till gökotta vid Furutorp 1950.

Verksamheten fortsatte med delvis utökade programpunkter som till exempel gökotta i både Mörkhult och Furutorp samt deltagande i närliggande föreningars sammankomster. Vid tillkomsten av missionshus i Hästhult ändrades namnet till Hästhults Juniorförening och detta blev inte populärt av alla. Samtidigt avgick Einar Nilsson som ordförande 1951 och Bror (Markus) Mårtensson tillträdde som ordförande. Charles Svensson blev ordförande 1957.
Protokollen avslutas med verksamhetsberättelse och årsmöte 1960.

Top