MAGNI PÅ BASSAHULT


VITTSJÖ. Gården Bassahult är nog tämligen okänd för de flesta. Gården är belägen i sydvästra delen av Hästhult by och ägs nu av Ann och Tomas Marke, Hästhult (Brönjet). Senast fast boende var Magni Svensson och hans hustru Anna, mer bekant som Magnis Anna.

Carl Magnus Svensson

Det vanliga tilltalet var Magni men själv var han noga med att poängtera sitt namn: Carl Magnus Svensson. Själv berättade han gärna om Väckelsång (småländska Väckelsaung) där han hade sina rötter. I Gårdsby övertog han tillsammans med sin dåvarande hustru ett torp och sysslade med bland annat som byggnadssnickare. Magnis fader, Sven Johansson (Bassa Sven) hade tidigare köpt Bassahult år 1903. Bassa Sven var så kallad finsnickare och tillverkade många fina alster. Hans son Magni köpte Bassahult 1909 och bodde där till sin bortgång 1959.

I Bassahult utvidgades lantbruket där han förbättrade och byggde om en del av fastigheten. I slutet av 1930-talet såldes fastigheten med bostadsrätt för Magni och hans hustru Anna. Magni ville gärna berätta om sin tid i Småland och de människor han kom i kontakt med där. Under sina senare år försämrades synen och som hobby hade han då stickningsarbeten och förfärdigade många nyttiga plagg. Magni Svensson avled 1959, nära 88 år gammal.
Bassahult har sitt kända ursprung från 1834 där Basse anses vara en benämning på svin, vildsvin då trakten var rik på bokskog och därmed bokollon till ollonsvin. År 1834 benämns torpet som Bastafloe där basta kan tydas till linbasta och floe till sank mark. Namnet hult kommer från skogsdunge eller skogsglänta.
Andra gårdsnamn utöver Bassahult är Brönjet, Räset, Krösnasmens och Anböget, belägna strax intill varandra i Hästhult by.

Top