LANTHANDELN – SERVICE SOM FÖRSVUNNIT

LANTHANDEL. Det är inne med Stormarknader, Supermarket och andra jättebutiker med olika företagare som slår upp de vida portarna med låga priser. Det är ute med alla de lanthandlare som förr i tiden fanns i Vittsjö och Verum socknar. Som sista utväg att behålla de små lanthandlarna var att handlarna gjorde inköp hos varandra! Förändringarna, särskilt på landsbygden har varit omfattande. Tänk tillbaka omkring 70 år och ännu längre. Då var lantbruken mer eller mindre självförsörjande med de råvaror som lantbruket gav.

Det var i princip enbart salt, socker, jäst och snus som behövde inhandlas hos lanthandlaren. Nyare och modernare tider med köpt dagligt bröd och sovel till brödet gynnade lanthandlarna som var nära till hands.

Kraven kom på större sortiment och närliggande lanthandel ratades till förmån för de allt större butikerna som växte upp i tätorterna. Lanthandeln på landsbygden började avtyna allt mer för att slutligen avvecklas på grund av bristande lönsamhet. Denna onda cirkel gäller fortfarande då även bensinpumparna har försvunnit. För att behålla den service som fortfarande finns gäller det att VÄRNA OM EGNA BYGDEN!

Inne i Vittsjö tätort har det på senare tid funnits minst sju specerihandlare och charkuterister I dag finns enbart Vittsjöhallen kvar som är ett verkligt varuhus och diverseaffär. Men hur länge? I dag kör många konsumenterna till Bjärnum, Markaryd och Råstorp för att handla ”billigt”. Vad är billigt? Många räknar inte med att bensin och diesel kostar pengar jämte slitage på fordonet! Vad kommer att hända om konsumenterna kör varuhus förbi? Kanske samma förhållanden som gällde för de gamla lanthandlarna ute på landsbygden?

I VERUM fanns på sin tid tre lanthandlare, Pettersson, Björverud och Persson som närapå kunde ha ögonkontakt med varandra (och på kunderna). Dessa handlare hade sin specialitet. En hade mjölkbutik, en hade fodervaror och en hade cykelaffär. Dessutom fanns två bensinmackar.

I MÖLLERÖD fanns en lanthandel som hade det mesta till dagliga behovet ute på landsbygden. (Separat artikel om Verum kommer senare från Mats Petersson).

I EMMALJUNGA fanns tre lanthandlare, Roséns, Lindskog och Konsum. Dessutom fanns charkuterist och bensinmack samt två café. År 1983 hade Sven- Ingvar Persson trottoarcafé utanför sin (f d Roséns) lanthandel i Emmaljunga. Emmaljunga hade också egen telefonstation.

I SNÄRSHULT var det Helge Henningsson som tog över lanthandeln 1931 och drev rörelsen till 1973.

Snärshult lanthandels exteriör och interiör ser ut som då affären upphörde 1973.

I Lanthandeln fanns också Snärshult telefonstation under åren 1933- 1956. Vid flera tillfällen har det arrangerats Lanthandelns dag i Snärshult då butiken visas med sortimentet från 1973.

I HÅRSJÖ fanns lanthandel, troligen började denna på ”Handlarevången”( Månsatorpsvägen) redan på 1920-talet.

Hårsjö lanthandel som exteriören ser ut i dag som villabostad.

Siste innehavaren var Wiktor W Larsson som övertog rörelsen 1945 och avyttrade verksamheten i slutet av 1970-talet. I dag är den gamla lanthandeln villabostad.

I STORA FRÖSBOHOLMA hade Klas Nilsson sin lilla lanthandel med tämligen begränsad kundkrets då lanthandeln i Snärshult låg enbart cirka tre kilometer bort och hade större sortering. Innehavaren hade även verksamhet med söndagsskola i bostaden som var sammanbyggd med affären. Denna lanthandel upphörde troligen omkring 1955.

I VESLJUNGA hade Karl Andersson sin lanthandel, den enda på ”orten”. Här var upptagningsområdet tämligen omfattande, särskilt under sommartid med badgäster och sommarboende. I bostaden fanns även Vesljunga telefonstation. Lanthandeln avvecklades i slutet av 1970-talet.
Utöver uppräknade lanthandlare fanns det betydligt fler lant- eller byhandlare längre tillbaka i tiden. Butiker har bland annat funnits i Brunshult, Hultatorp, Gundrastorp och några andra platser i socknen.
Du som läser detta vet kanske mer om lanthandlarna. Hör av dig i så fall så artikeln kan kompletteras eller rättas till. Tack. Ebbe tel 0451 225 63.

Top