BJÖRKLUND FRÅN VITTSJÖ VAR MISSIONÄR I MONGOLIET

VITTSJÖ. Många av de som var ungdomar under åren 1930- 1950 kom kanske i kontakt med JUF- och ungdomskonsulent Magnus Björklund från Vittsjö. Han kom då på besök till ungdomarna på den tiden för att kontrollera och ge råd vid ungdomarnas små odlingar. Han blev bekant med många inom sitt stora område inom hela länet (L).

 

Magnus Björklund från Vittsjö blev missionär i Mongoliet.
I början av 1920-talet verkade han som missionär i Mongoliet(1921- 1925) där han lärde ut de elementära kunskaperna att bedriva ett något så när bärkraftigt jordbruk. På den tiden berättade han i flera artiklar om sina vedermödor och glädjeämnet i det fjärran landet. Missionera är inte enbart att föra det kristna budskapet vidare utan det även en mission att förbättra levnadsförhållandena.

Det var allmännyttig kunskap som han förmedlade i landet och sina språkkunskaper inhämtade han genom språkstudier i England. Tapeter på de oftast dragiga väggarna var ett okänt begrepp för urbefolkningen i Mongoliet. Tapeter fanns inte, det var en lyxvara för det primitiva folket. Magnus Björklund prenumererade på Norra Skåne, eller så fick han sig tillsänd en bunt tidningar då och då genom släktingars välvilja.

Då tidningarna var färdiglästa lärde Magnus Björklund den inhemska befolkningen att med klister tapetsera väggarna med tidningar! Draget från springorna i väggarna upphörde eller åtminstone minskade. Några inhemska tidningar fanns inte att tillgå för den avlägsna befolkningen och förmodligen var Sverigetidningen efterlängtad. När tidningarna var slut hade kanske befolkningen kommit på liknande lösningar av inhemskt material.

Magnus främsta intresse var att lära befolkningen tekniken och kunskapen att odla lin. Med tiden lärde sig kvinnorna att väva och spinna materialet för att framställa textilier och klädesplagg. Magnus hade fått sina kunskaper om linet genom odlingar och olika studier i Sverige och utlandet.

En mission som Magnus arbetade med var som fredsmäklare mellan olika stammar. Det blev långa resor i det otillgängliga landet och förmodligen lyckades Magnus med detta missionsarbete genom lugna och gemytliga levnadssätt.

År 1958 ändrade Magnus sitt levnadssätt genom att bedriva lantbruket på fädernegården och lämnade alla de uppdrag han hade inom JUF. Magnus ingick äktenskap med Brita som var lärarinna i skolan i Eljalt, Röke och en tid var makarna bosatta där. Magnus Björklund avled 1964, nära 70 år gammal.


Top