HÄNDELSER ÅR 1900- 1950

 

Sammanfattning följer över var som varit aktuellt i Vittsjö från år 1900- 1950. Endast en händelse varje år har tagits med i förteckningen. (Källa:1837 händelser…)

1900 Likvagn inköptes

1901 Bildades Vittsjö skytteförening

1902 Bildades Vittsjö brandkår

1903 Startade Tage Zickerman en keramikfabrik

1904 Uppfördes Skyttepaviljongen (JUF-stugan)

1905 Startade gräddmejeriet

1906 Etablerades Emmaljunga telefonstation

1907 Ändrades färgen på kyrktornet från svart till vitt

1908 Byggdes fyra nya skolor i församlingen

1909 Uppfördes spruthus vid Bäckabro

1910 Visades den första spelfilmen i Vittsjö

1911 Byggde J W Nilsson korgmöbelfabrik i Emmaljunga

1912 Restes minnesstenen vid Skansen

1913 Fanns en förening för ”sedlig kultur”

1914 Byggdes ”Nordiska kompaniet”

1915 Kom elektriska strömmen till vittsjö

1916 Bildades Emmaljunga byggnadsförening

1917 Installerades elektrisk belysning i folkskolan

1918 Byggdes telefonstation

1919 Uppfördes elektricitetsverk i Boalt

1920 Anlades vindkraftverk vid Ekholmen

1921 Höjdes brevportot till 15 öre

1922 Tändes julgranen vid Bäckabro för första gången

1923 Inrättades varmbadhus med fysikaliska bad

1924 Trafikerade båten Fortuna Vittsjön

1925 Startade Emmaljunga barnvagnsfabrik

1926 Inrättades filialbibliotek i Emmaljunga

1927 Inköptes två ljuskronor och tio lampetter till kyrkan

1928 Förekom ”kyrktagning” för sista gången

1929 Kom elströmmen till Gundrastorp

1930 Byggdes nytt mejeri

1931 Övertog ”Cykel- Nisse” Emmaljunga cykelverkstad

1932 Anlades nuvarande vägen Vittsjö- Bjärnum

1933 Startade bröderna Larsson affär (VittsjöHallen)

1934 fanns det 26 affärer i Vittsjö

1935 Elektrifierades bandelen Hässleholm- Markaryd

1936 Anlades ny bro vid Bäckabro

1937 Öppnade Merald Samuelsson skrädderi

1938 Elektrifierades nio byar i socknen

1939 Invigdes folkskolan

1940 Hölls midsommarfirande på Skansen

1941 Öppnades matservering i Emmaljunga

1942 byggdes vindkraftverk i Hultatorp

1943 Öppnade café Vinercondis

1944 Blev Evert Nilson föreståndare för Lantmännen

1945 Bildades Hästhult missionsförening

1946 Avslogs framställning om bildande av municipalsamhälle

1947 Elektrifierades sex byar i socknen

1948 Var det bensinransonering

1949 Öppnade Snapphanestugan

1950 Minskade arbetstiden till 48 tim/vecka.Top