EREMITEN BERGSTRAND ODLANDE PÅ PLATÅER

HÖJALEN/VITTSJÖ. Per Oskar Bergstrand, (Eremiten) utförde en odlargärning vid Höjalen i mitten eller i början av 1930-talet. På en sluttning i skogen anlade han odling på plan mark i tre olika platåer. Själv bodde han i något som kan liknas vid backstuga vid sidan av sin odling.

Två av de hantverksmässigt och primitivt framtagna platåerna.

I planering ingick inte någon skorsten från spisen men Bergstrand löste detta genom några Höganäsrör till en öppning i taket. Denna primitiva bostad fanns väster om terrasserna och något norrut.

Per Oskar Bergstrand var född i Vankiva 1879. I sin ungdom var han sjöman eller matros på segelfartyg som trafikerade Danmark- England. Det friska livet på sjön övergavs och Bergstrand blev rallare i Norrland. Under flera år drog han land och rike omkring och tog lite arbete här och var. Efter sex år som skogsarbetare i Gimo i Uppland längtade han åter till trakten för sitt ursprung.
Han fick tips om ett litet område tillhörande byn Furutorp, gränsande intill Höjalen och Höjalens mölla (torp 99 i Ernst Paulssons ”Torp och torpare…”). Med cykel tog han sig till markägaren som var villig att sälja tomten som en gång tillhört ett torp. Bergstrand ville ha betänketid till nästa dag och tillbringade natten med vila under en gran. Området som Bergstrand köpte för 1 200 kronor hade en areal på omkring fyra hektar.

Visserligen var Bergstrand en friluftsmänniska men fann det föga tilltalande att ha en bostad under en gran. Han byggde gjutformar till en stuga som han fyllde med en sorts sand som han trodde var lera. Vid försök att ta bort gjutformarna rann sanden ut så fortsättningen blev att Bergstrands koja hade dubbla träväggar med sand emellan som isolering! Torv skars upp i närliggande mosse och blev bränsle till spisen med torvrök genom Höganäsrören!
Den sluttande marken jämnades ut och den bortschaktade jorden kördes med skottkärra ut till närliggande mosse. Vid återfärden (motlut) hade Bergstrand mossjord för bättre jordmån på platån som han höll på att färdigställa. För att hålla jordmassorna på plats på platåerna byggdes stenmurar. Det är inte enbart runda stenar till murarna utan Bergstrand delade större stenar med slägga. Det är ofattbart hur lång tid det tog att enbart dela stenarna och därtill köra bort jord och fylla på med mossjord. Hans livsverk finns till stora delar bevarat och är värt en studie.

Sammanlagt blev det fyra platåer, varav tre är synliga i dag. Sammanlagda längden av platåmurarna eller terrassmurarna och områdesmur var omkring 200 meter. Högsta höjden på övre muren är omkring 2,5 meter.
Bergstrand var en naturmänniska och levde i stort sett på vad naturen bjöd på. Han odlade brödsäd, potatis, bönor och andra rotfrukter. Dessutom hade han odling av olika bär. En särskild delikatess för Bergstrand var stuvning på nyutslagna boklöv.

Under senare tid tog han sig till butik med trehjulig sparkcykel en gång i månaden för att handla det marken inte förmådde framställa. Det blev socker, salt, snus och en liten kvantitet fett till stekjärnet. Varannan månad handlade han på Konsum i Bjärnum och varannan månad blev det färd till Konsum i Emmaljunga.

I framtidsplaneringen ingick att bygga ett bättre hus på övre terrass men det blev ingen modernare byggnad. Bergstrand avled 1964 men hans livsverk finns till stora delar kvar.

Platsbeskrivning: Du kan från Värsjövägen åka vägvisning Furutorp vid Höjalen. Efter cirka 200 meter stöter den gamla vägen till på vänster sida. Kör denna väg cirka 150 meter så finner du Bergstrands livsverk öster om gamla vägen. Platsen är värd ett besök. Begrunda vilket arbete som är utfört av en ensam man med primitiva verktyg.

Top