MISSIONSHUS BLEV LAGERLOKAL

VITTSJÖ. Missionshuset i Hästhult byggdes som missionslokal 1949. År 1991 avkristnades byggnaden och såldes som lagerlokal. Religiösa intresset i trakten har varit stort och den första söndagsskolan bildades 1887 och denna verksamhet fortsätter ännu i dag.

Tomten kring det tidigare missionshuset har mer och mer övertagits av växtlighet.

Syftet med uppförandet av missionslokal var brist på samlingslokal, antyddes det! Visserligen fanns det tillgängliga skolor i Hårsjö och Hultatorp men avståndet på 8 km mellan den var tydligen långt!

Det fanns både juniorförening och söndagsskola i Hultatorp men med få boende. Däremot fanns det betydligt fler boende i Hästhult. På andra orter i närheten ordnade EFS tältmöten och 1947 var det tydligen dags att ordna tältmöte i Hästhult där bröderna Karl och Olof Petrusson upplät mark för tältresning.
Redan 1945 hade det bildats en missionsförening med säte i Hästhult men det fanns ingen gemensam samlingslokal. Tältmöten ordnades senare och snart började tanken på uppförande av ett missionshus på platsen och en missionshusförening bildades. Bröderna Petrusson skänkte mark till en byggnad och planerna fortskred mot missionshus. Restriktionerna var tämligen stränga för uppförande av en byggnad i de bistra tiderna. Något tillstånd beviljades inte för något missionshus men en mindre missionslokal kunde få uppföras 1949.

Vid invigningen av missionslokalen fanns följande personer närvarande: Sittande från vänster: Håkan Nilsson, Karl Petrusson, Olof Petrusson samt släkting till bröderna och Yngve Lundstedt. Stående f v Selma Mårtensson, Georg Mårtensson, Henning Larsson, Jacob Linde, Rut Mansfelt/ Ahlqvist, Paul Persson, Alice Lundstedt (skymd), Signe Pettersson, Bertil Pettersson, Elisabet Cöster /Skymd), Edvin Ahlqvist, Ellen Ahlqvist, Elin Gustavsson, Malin Persson, Svea Larsson, Johan Lundstedt, Ester Lundstedt och Vilhelm Cöster.

Det blev en samlingslokal inom fyra väggar och inte mer.
Verksamheten utvidgades med predikosamling, juniorträffar och söndagsskola i missionslokalen. Dessutom var det andra samlingar i form av studiecirklar och vävkurser i lokalen.

En blandad sångkör sjöng vid invigningen. Körledare var Einar Nilsson med sångare från Vittsjö med omnejd samt från Skånes Fagerhult.

Tiden ansågs mogen med tillbyggnad 1955 då med två salar och minimalt kök. Invigning av de nya lokaliteterna skedde under adventstid 1955. Kostnaden för uppförande av byggnad samt tillbyggnad var minimala då allt trävirke skänktes och missionsfolk deltog ideellt med frivilliga arbeten. Verksamheten under många år var tämligen intensiv men avfolkningen ökade och snart var det enbart styrelsen i föreningen som var medlemmar.
Då beslutades att sälja missionshuset 1991. De enda moderna bekvämligheterna var elljus och vattnen indraget samt något förbättrat kök efter en restaurering.  Det var ingen som fann missionshuset tilldragande som bostad utan det köptes av en företagare som nu använder byggnaden till lagerlokal.

Top