JORDSKALV HAR INTRÄFFAT I VITTSJÖ

VITTSJÖ. Det är tämligen känt att befolkningen i Vittsjö reagerar då något tokigt är på gång. Boende i Vittsjö är kända för upproriskhet. Det måste vara sant för det har ett kommunalråd uttalat för några år sedan. Yttringarna har inte varit av den dignitet som jämförs med jordskalv men nog har det skakat till några gånger.
Även under jordskorpan har det varit upproriskt med flera jordskalv under århundrades gång. Detta skall inte jämföras med jordbävning som kan ställa till med omfattande skadegörelse.
Det första kända jordskalvet som registrerats i Vittsjö var den 6 februari 1691 ” märktes en förskräcklig och här i orten ovanlig jordbävning”. Skalvet ansågs ganska kraftigt men av lokal natur. Sannolikheten är stor att jordskalv inträffat under tidigare århundraden men dåtidens rapportering och registrering var synnerligen bristfällig.
Tveksamma rapporter finns att jordskalv skulle ha inträffat både 1701 och 1702 men dåtidens långsamma rapportering och svag skrivkonst kan vara tveksamma om händelserna.
Det jordskalv som inträffade den 8 mars 1703 finns antecknat i kyrkoboken. ”Efter Herrens bön i gudstjänsten, begynte ett farligt rumblande, likt 20 eller 30 vagnar som fort körde omkring i kyrkan”. Präst och klockare gick ur kyrkan för att höra vad det gällde. Det berättades då att ett skräckligt jordskalv som kom norr ifrån och drog österut.
År 1759 rapporterades om jordskalv vid midnatt den 21- 22 december. Detta skalv lär ha pågått i cirka sex minuter.
År 1786 lär ett jordskalv av mindre styrka inträffat och detta pågick i ungefär en halv minut.
Nästa registrerade jordskalv lär ha inträffat den 23 oktober 1929 men ytterligare detaljer är okända.
Den 14- 15 juni 1985 inträffande jordskalv båda dagarna men av mildare styrka. Deltagarna vid en jordfästning den 15 juni märkte av att jordskorpan var orolig under själva jordfästningen.
Den senaste registreringen av jordskalv är gjord den 16 april år 2009 vid middagstid med epicentrum mellan Laholm och Markaryd. Skalvet var fullt kännbart i Vittsjö. Nästa jordskalv kommer nog lika överraskande som de tidigare fast forskning med förutsägelser pågår?
Vi bör vara tacksamma att det inte sker sådana markförändringar som sker på andra platser på vår jord. Att det jäser på ytan är enbart ett hälsotecken!

Top