FLERA KONFLIKTER MED SKOLAN

HÅRSJÖ. För några tiotal år sedan yttrade dåtidens kommunalråd att han hade en känsla av att Vittsjöborna var upproriska! Nog hade han rätt i detta då boende i orten slår bakut när något går fel. En av de första kända upprorsyttringarna efter Snapphanetiden var skolstrejk i Hårsjö skola. Första gången 1935!

Hårsjö skola. Numera Hästhult AIK:s klubbhus

Det var då i augusti månad 1935 som skolstyrelsen på inrådan av folkskoleinspektören beslutade att elever i småskolan i Hårsjö skulle åka skolskjuts till Vittsjö medan folkskolans elever i Hultatorp skulle åka till Hårsjö. Inspektören ändrade uppfattning då vägen mellan Hultatorp och Hårsjö ansågs var bristfällig och eleverna i Hultatorp skulle fortsätta sin undervisning i Hultatorp. Däremot blev det ingen ändring utan elever i Hårsjö skulle åka skolskjuts till Vittsjö.

Det var spänning i luften första skoldagen då elever och föräldrar samlades på skolgården. Skolbilen kom men endast en elev stegade in i bilen medan de övriga stod kvar. Den elev som åkte med skolbilen var den då inte helt obekante Hubert Danielsson. Han struntade i vad föräldrarna ansåg, bara han fick åka bil! Det blev inte fler protester. Denna gång. Ordningen var återställd.
År 1951 infördes som första skola i kommunen, skolmatbespisning i Hårsjö skola.

Nästa konflikt inträffade 1967. Då hade skolstyrelsen beslutat att åtta elever från Hästhult skulle ta sig till skolan i Hårsjö.

Dessa elever hade tidigare hämtats från en central plats i Hästhult, nära

intill hemmen. Då startade nästa strejk. De åtta eleverna samlades på plats där de inväntat skolbussen som under förra terminen. Ingen skolbuss kom och eleverna vandrade hemåt igen. Fastän skolplikt gällde bekymrade detta inte föräldrarna då de ansåg att skolstyrelsen handlat felaktigt.

En dag under skolstrejken kom de åtta eleverna till skolorna i Vittsjö och Bjärnum då föräldrarna beställde och betalade taxituren. Det blev enbart en dag!
Skolstyrelsen agerade och började känna obehag. De som inte var berörda var föräldrarna i Hästhult. Den ohållbara situationen började röra om känslorna och de berörda var överens om att finna en lösning. Föräldrarna kom överens med skolbussentreprenören att betala en krona per familj och dag för att eleverna skulle hämtas i Hästhult. Detta med skolstyrelsens medgivande.
Efter en veckas konflikt avblåstes strejken.

År 1978 jäste det i Snärshult på grund av att eleverna fick extra lång färdväg vid hemtransporten. Efter några dagar gjordes en överenskommelse och så var denna konflikt över.

År 1982 blossade det upp i Emmaljunga där småskolans elever skulle transporteras till Bjärnum där det var svagt elevunderlag. Problemet var att lärartjänst saknades i Emmaljunga, sades det! Även denna konflikt löstes till föräldrarna glädje.

Nästa konflikt inträffade år 2000 på grund av sammanslagning av klasser i Vittsjö skola. Som protest stannade en klass i åk fem hemma i två dagar. Föräldrarna gav sig inte och överenskommelse träffades för att lösa konflikten. Sedan den tiden har det inte blossat upp några konflikter. Klart är att boende i Vittsjö inte tål att bli trampade på tårna!

Kommunalrådet hade rätt!

Top