MÖBELMAGASIN I SKOGEN

GRANETORP/VITTSJÖ. Mitt ute i skogiga markerna, men dock intill en allmän väg låg Svenssons Möbelmagasin med skogen intill väggarna mellan byarna Snärshult och Stora Frösboholma. Inte såg det ut som ett möbelmagasin, mer likt en två vånings lada med ett par fönster. Möbelmagasinet var tämligen känt i orten men det fanns kund ända från Etiopien.

Svenssons möbelmagasin i all sin enkelhet. Byggnaden finns kvar men har Dansk ägare.
Hilbert Svensson var född i Ekeby men kom i skolåldern till Granetorp. Lantbruket förmådde inte försörja familjen med sju barn utan Hilbert Svensson hade en del extraknäck till hjälp med försörjningen. Det blev dåtidens hemslöjd samt korgar och stegar som han åkte till marknader för avyttring. Detta farande från marknad till marknad började slita på kroppen. Familjen hade sin bostad i villan mitt emot Möbelmagasinet.

Det var då som Hilbert Svensson avverkade från egna skogen och byggde magasinet med två våningar1946. Avsikten var att endast ovanvåningen skulle användas som affärslokal medan nedre plan skulle kanske vara mer som lagerutrymme. Verksamheten och omsättningen ökade och snart fick även en del av nedre våningen bli affärslokal. Till en början var det mest begagnade varor han saluförde med det mesta som kunde tillhöra hemmets utstyrsel. Efter hand utökades sortimentet till nyare möbler. I sin ganska primitiva snickarverkstad tillverkade han trädgårdsmöbler. Den största omsättningen var med riktiga gammaldags korkmattor, detta före plaståldern. Sängkläder och madrasser var ett sortiment med stor omsättning.

Sannolikt överblivna varor som inte har avyttrats, matta och byrå.
Möbelmagasinet i Granetorp blev allt mera känt och kunder kom ganska långväga ifrån för att handla. Priserna var ganska låga då någon kostnad för reklam behövdes inte då affärerna ökade efter hand. Några bestämda öppettider fanns inte och magasinet kunde öppnas efter telefonsamtal eller när det kom en kund. Svensson behövde inte sitta hemma och vänta på kunderna då han inte hade några fasta öppettiden utan öppnade vid behov!
Hilbert Svensson lär ha yttrat att blev det någon krona över då och då användes denna peng till att betala kostnaderna för telefonsamtal vid beställning av varor! Tanken vara senare att inreda ovanvåningen som sommarbostad till sina barn och barnbarn.

Denna kundtoalett uppfyller nog inte de normer som gäller i dag!
Det blev inte så utan Hilbert Svensson var en förnuftig man som tog tillvara på möjligheterna. Han reglade möbelmagasinet och for åstad på sin moppe till sina anförvanter i södra delarna av Sverige. Hilbert Svensson på Möbelmagasinet var född 1890 och avled 1969, 79 år gammal.

Top