BYASTRID I LÖNSHOLMA DÅ SKOLAN FLYTTADE TILL SNÄRSHULT

LÖNSHOLMA. Något exakt årtal då den ambulerande skolan i Lönsholma började sin verksamhet är inte bekant. Sannolikt var det på 1840-talet som den ambulerande skolan uppfördes då allmän skolplikt infördes 1842. Lite märkligt är att ett skolhus för den ambulerande skolan uppfördes och därtill uppfördes även en lärarbostad!

Det enda som minner om ett skolhus på denna plats i Lönsholma är brunnskaret!

Lönsholma var tydligen ingen attraktiv plats som utbildningsdepå? Flera gånger i början på 1900-talet var det brist på ambulerande lärare till bland annat Lönsholma. Normalt sett kom den ambulerande läraren till ett hem där han hade undervisning samt logi. Så var tydligen inte fallet i Lönsholma där separat skolhus uppfördes.

I Lönsholma bildades en ungdomsförening i slutet av 1880-talet och hade år 1910 omkring 70 medlemmar. På den tiden sträckte sig ungdomsintervallen mellan 15 år och upp emot 80 år! Då skolan senare uppfördes i Snärshult flyttade även ungdomsföreningen dit. Vid ett par tillfälle annonserades det om Lönsholma ungdomsförening i Snärshult! Flytten till Snärshult var inte acceptabelt i Lönsholma! Namnbyte skedde också till Snärshult Kristliga Ungdomsförening.

Med tiden avtog aktiviteten i Lönsholma medan nativiteten ökade markant i Snärshult med omgivning. Då började det värka i befolkningen i Snärshult. Nog borde väl skolan finnas i Snärshult där barnkullarna blev allt större för varje år! I mitten av november månad år 1908 var det tid för första drabbningen. Ambulerande skolor fanns bland annat i Lönsholma, Skinnaretorp och i Björstorp innan denna skola byggdes 1877.
Kyrkostämman kallades till extra sammanträde 1908 för att behandla den väckta frågan om förflytning av skolan i Lönsholma till Snärshult by. Intresserade inom skolroten i Lönsholma tecknade 1 500 kronor för uppförande av nytt skolhus jämte fri tomt i Lönsholma. Diskussionen blev både lång och livlig i kyrkostämman då skäl och motskäl framfördes. Lönsholmaorten ville vänta med beslut men det uppskattades inte av representanterna för flyttning av skolan. Votering fick avgöra beslutet.
Med 8.500 röster för flyttning till Snärshult mot 2.291 röster för behållande av skolan i Lönsholma. (Antalet röster var beroende på mantal och fyrk för varje hemman). Tid för flyttning av plats för skolan skulle bestämmas vid senare sammanträde.

Beslutet överklagades från Lönsholma genom besvär till k. befhde. Besvären fann inget gehör. Efter ytterligare några turer beslutade skolrådet i april månad 1910 att anta entreprenörer Arvid Nilsson och Emil Jansson att flytta skolan från Lönsholma till Snärshult. Kyrkostämman beslutade några dagar senare att anta entreprenörerna för anbudet på 2 854 kronor. Efter detta beslut fortsatte överklaganden utan att vinna gehör.
Skolhuset i Snärshult blev färdigt till höstterminens början då nyexaminerade lärarinnan Ida Bengtsson blev den första läraren i Snärshult skola.

Småskolan i Snärshult upphörde1954 då den ensamme eleven fick skolskjuts till Gundrastorp skola. Folkskolan upphörde sin undervisning 1956 och fastigheten hyrdes ut till ett företag.

Fortfarande finns vägvisningen kvar till skolan i Snärshult. Detta för eleverna från Lönsholma.

Top