7 knops skyltarna!

VITTSJÖ. Ni som är ute med båt på Vittsjön har säkert lagt märke till två stycken 7 knops skyltar! Dessa skyltar går givetvis även att ses från land. Det finns en på Cecilias Tånge (Näset) och en på Kiön.Tills för något år sedan fanns det även en borta vid udden (mot Viken) utmed Blåbärsskogen, den hade sett sina bästa dagar. Kan eventuellt ha funnits fler.

Ni undrar kanske när och varför de sattes upp?
Jo! innan Vittsjö kommun upplöstes 1973 hade dåvarande kommunstyrelse skickat en förfrågan till Sjöfartsverket om att få begränsa farten för båtar på Vittsjön till 5 knop. Sjöfartsverket hade inget emot detta men man ansåg att den föreslagna hastighetsbegränsningen, 5 knop, faktiskt kunde höjas till 7 knop då 5 knop ansågs vara alldeles för lågt.

Motivet för kommunstyrelsens begäran om hastighetsbegränsning var den rofyllda miljön vid sjön som kunde bli störd samt att olägenheter kunde uppstå för andra båttrafikanter. Även badgäster kunde bli störda om det på sjön förekom båttrafik med snabba motorbåtar och vattenskidåkning. Varken kommunen eller Sjöfartsverket var emot vattenskidåkning bara de höll sig i sjöns centrala del. De områden där hastigheten för båttrafiken begränsades ansåg man skulle utmärkas med bojar, skyltar eller liknande för att man skulle kunna beivra överträdelser av eventuell hastighetsbegränsning.

Top