SÄGNER OCH MYSTIK I VITTSJÖ

VITTSJÖ. Sägner, troll och häxor tillhör det förgångna men det är intressant att se tillbaka hur befolkningen kunde uppleva mystiska händelser lite här och var. Hans Flyborg var född 1869 och avled 1961. Han var skribent i Norra Skåne under signatur ”Balder” då han kom till Vittsjö på 1920-talet och i pressen berättade han om märkliga händelser i Vittsjö. Ett sammandrag sker från något av hans många skriverier.

Ännu långt fram i början av 1900-talet fanns tron på spöken och andra vidunderligheter. Flera gör gällande att de sett märkliga ting som härrör sig från slaget i Vittsjö 1612. Flera soldater har setts vid platsen för det blodiga slaget, promenerande framåt i sakta mak. En person hade sett fyra av soldaterna komma från krigsplatsen vandrande mot nuvarande Dragsån mot den plats där kungen räddades. De fortsatte ner mot ån där de försvann som dimfigurer. En person upplevde att han på vägen mötte en forvagn (lastvagn) dragen av fyra hästar. Ekipaget tog upp hela vägen men mannen som mötte foran var inte rädd av sig utan gick rakt mot foran. Han fortsatte rakt igenom hela ekipaget och när han vände sig om var allt försvunnet. En yngling passerade ån och såg då en åldrig man sitta vid en buske. Han tilltalade mannen men fick inget svar varför ynglingen fortsatte sin morgontidiga vandring.
Ett litet gyl vid Havraljunga var en omtyckte fiskeplats men det blev aldrig någon fångst förrän det kastades ner ett mynt i vattnet. Flera personer hade intygat att de sett vilda och råbarkade Snapphanar vid Vittsjöborg.
Vid Tolvportakällan i Hästhult berättas att två unga män hade sett tolv älvor i ett trolskt ljussken tråda sin graciösa dans på det gungande underlaget. Efter en stund öppnades tolv portar och älvorna försvann i var sin port.
Övertron på olika väsen har försvunnit men ännu i dag finns det personer som sett, inte något spöke men något onaturligt och oförklarligt. Ända sedan minst början av 1900-talet och fram till slutet av 1940-talet kan och kunde personer berätta vad som hände i en by i socknen. Vittnen finns fortfarande som sett en blåaktigt men tämligen svagt sken komma nedför en backe på landsvägen och sedan försvinna i en kurva. En person som kom billedes till den aktuella kurvan en kväll i mitten av 1950-talet såg sig möta en cyklist med svagt ljussken. Bilföraren bländade av och strax innan mötet försvann ljusskenet. Bilföraren trodde då att cyklisten hade kört omkull och sökte med ficklampa men ingen cyklist sågs till. Hur det ligger till med dessa händelser är oförklarligt men vid forskning har det framkommit att en person har blivit mördad i just den aktuella kurvan!

 

Top