DET HÄNDE I VITTSJÖ 1944

 • För 70 år sedan, alltså 1944 fanns det 2 772 boende i församlingen den 1 januari.
 • Då, under krigs- och kristid skulle 125 gram rostat kaffe drygas ut att räcka i tre månader. Den som hade tilläggskort, yrkesfiskare eller 65 åringar kunde få ytterligare 125 gram. Se ransoneringskort nedan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här såg ransoneringskortet ut för kaffe eller te.

 • Nyårsafton 1943 var det tre bröllop i Vittsjö kyrka. Det var dåvarande flickorna Gunni, Marta och Kerstin som vandrade kyrkogången fram mot altaret med sin blivande man.
 • Scoutkåren invigde sin nya scoutstuga i närvaro av flera höjdare inom rörelsen.
 • Thebrödsbageriet höll stängt i en vecka på grund av varubrist. Det var krigs- och kristid.
 • Bror A Nilsson sålde restplagg extra billigt, mellan 60-96 kronor för en herrkostym men det fordrades en halv ransoneringskupong från ”Textil”.
 • Den första veckan i februari månad var våren på väg! Sjöarna var isfria och tjälen hade gått ur marken och vårbruket började i trädgårdarna. I slutet av veckan blev det skarp nattfrost och ganska ymnigt snöfall.
 • Skånska Lantmännen bildades och Evert Nilsson utsågs till föreståndare.
 • Idrottsgården hade bastun öppen för herrar lördagar klockan 03 till 08 e.m och för damer var det öppet torsdagar klockan 04 till 08 e.m.
 • Två personer utsågs att vara jaktvårdspoliser i Skånes Fagerhults och Vittsjö socknar. De skulle verka för att gällande jaktbestämmelser följdes.
 • Bröderna Larssons specerier tillbyggdes.
 • Arbetsförmedlingen öppnade kontor i samhället.
 • Medicinalstyrelsen hade inget att invända mot att patienter fick margarin i stället för smör till smörgåsarna.
 • Severin Svenson öppnade fiskaffär vi Bryggaregatan.
 • Emmaljunga luftskyddsförening fick instruktion för åtgärder vid krig.
 • Johanna Jönsson i Emmaljunga fyllde 100 år.
 • De nattliga överflygningarna med Engelska bombplan på väg mot Tyskland började i mars månad.
 • Detta år avled skriftställare Ernst Paulsson i Bökholm. Han har utgivit flera böcker om hembygden.
 • Redan detta år, 1944 började diskussionerna om uppförande av ett medborgarhus.
 • SLKF- avdelning bildades. Numera CK.
 • Porto för postförsändelser höjdes till 15 öre för brev understigande 20 gram. Upp till 125 gram var portokostnaden 30 öre.
 • Samtliga fyra taxiägare anslöt sig till och bildade Vittsjö Droskstation.
 • Brandkårerna i Vittsjö och Emmaljunga utrustades med bårcykelvagnar att kopplas till cykel att fritt användas vid sjuk- och olycksfall.
 • Detta år inträffade den tragiska olyckan vid Höjalen då ett Brittiskt bombplan störtade och sju besättningsmän omkom.
 • Idrottsgården eldhärjades så svårt att den var i det närmaste utbränd fast tre brandkårer bekämpade elden.
 • Byggmästare Kvist sålde ut sin kreatursbesättning vid en auktion i Höjalen.
 • Kristidsnämnden fortsatte med utdelning av ransoneringskort på tidigare platser.
 • Vid 1944 års slut var befolkningens antal 2 769.
Top