DET HÄNDE 1934

Nedan följer några av de större och aktuella händelser som inträffade för 80 år sedan, 1934.

 • Den 1 januari 1934 var befolkningens antal 2 531 innevånare.
 • Vittsjö JUF-avdelning hade julfest i folkskolan där Vittsjö amatörorkester spelade.
 • Hässleholms spritbolag förnyade tillståndet för Vittsjö hotell att servera vin till spisande gäster vid fullständig måltid.
 • Samtliga fyra manufakturbutiker beslutade att stänga sina affärer klockan 6 e.m. på vardagar samt klockan 7 e.m. på lördagar.

 • Emmaljunga barnvagnsfabrik ämnade söka patent på det av fabriken tillverkade fotbollsspelet Arsenal.
 • Då kostade ett kilo smör 2:60.
 • Då kostade Norra Skåne nio kronor för helår vid tre dagars utgivningar per vecka.
 • Skogsägare i Brunshult var missnöjda med den ersättning som Sydsvenska Kraftaktiebolaget erbjudit sig betala för framdragning av ledning för högspänning.
 • En kompetent möbelsnickare erhöll anställning hos Vittsjö Möbelfabrik.
 • Alice Wivsten annonserade att vårens nyheter inom manufaktur visades i skyltfönstren.
 • Boende i Hästhult Tunnby och Boalt ansökte att lantbrevbärningen borde utökas till Boalt och omfatta fyra dagar per vecka i stället för tre dagar. Liknande ansöka inkom från en boende i Kvidala.
 • Byggmästare Joh. Edv Johansson antogs som entreprenör för uppförande av komministergård för 17 000 kronor. Virke till gården skulle erhållas från annexhemmanet.
 • Detta år utgav Ernst Paulsson boken ”Vittsjö socken och dess 45 byar…”
 • Café Blockstugan vid Pickelsjön uppfördes detta år och revs ner 1988.
 • Folke Davidsson, numera Hästveda fick premie ur Stephens fond. Premien i räkning var 420 kronor.
 • Haraldsson från Osby med bilen L 3933 kolliderade med Rössler från Sandviken med bilen X 4285. Kollisionen skedde vid hotellet i Vittsjö.
 • Trots polisens stora ansträngningar misslyckades det att få fast ”Bildsköne Bengtsson”, bördig från Vittsjö.
 • Växjö domkapitel förklarade kantor Maja Appelqvist som behörig att söka tjänst som kantor i flera stift trots att hon var kvinna.
 • Vid val till kommunalfullmäktige fick Moderaterna nio mandat, Folkpartiet tre, Bondeförbundet och Arbetarpartiet vardera fem och Nationalsocialisterna tre mandat.
 • H Zaunders specerier sålde både slipovers och fodermedel.
 • Länsstyrelsen beslutade att kommunen skall uppdelas i tre valdistrikt i stället för två.
 • Banvakt Ola Cederborg omkom i tjänsten då en bilist körde på de fällda järnvägsbommarna.
 • Folkmängden vid 1934 års slut var 2 565 personer.
Top