FLERA ”BONDETÅG” HAR ARRANGERATS FRÅN SKÅNE

SKÅNE. Det stora Bondetåget år 1914 var verkligen omfattande, särskilt med tanke på dåtidens kommunikationsmedel.

Bondetåget var inte något egentligt uppror utan en hyllning till kungen men ett upprop för värn om landets säkerhet.

Deltagarmärke med blå/gult band och nummer 13 169.

Egentliga avsikten med Bondetåget var att värna om Sveriges försvar mot främmande makt. Denna fråga borde stå över all partipolitik där en enad regering först och främst borde värna om landets säkerhet. Hela det stora Bondetåget organiserades från Uppland och det var omfattande förberedelser. Upprinnelsen var statsminister Karl Staaffs tal i Karlskrona i slutet av år 1913. Talet uppskattades inte av försvarsvännerna där frågan om infanteriets övning hade framflyttats, närmast försvarsfientligt sådant.
25 extratåg skulle anlända till Stockholm den 4:e och 5:e februari 1914. Då skulle det anlända 22 000 bönder från hela Sverige som skulle delta i manifestationen den 6:e februari.

Andra uppgifter gör gällande att det var totalt 32 000 bönder, komna från andra platser som samlades på borggården. Alla fick inte utrymme på själva borggården utan större skaror samlades även på Slottsbacken. Där höll prins Carl samma tal som kungen höll. Demonstranterna skulle även beredas förtäring och natthärbärge.  Överstyrelsen för Stockholms folkskolor beslutade att upplåta folkskolornas gymnastiksalar för inkvartering.

Även krigsministern var tillfrågad om upplåtande av militära salar. Han svarade att endast i undantagsfall kunde kronans salar upplåtas och undantagsfall var om det var i försvarets intresse och det var inte så! Efter överläggningar beslutade krigsministern att tillstyrka framställningen om logi i kronans lokaler! Välvilligheten flödade och ministern erbjöd demonstranterna frukost för 20 öre samt tillgång till beväpningarnas sängplatser. För varje inkvartering skulle bönderna betala fem öre samt för värme och belysning ytterligare sex öre! Dessutom kostade varje sängplats tre öre och för en extra filt tolv öre.
Bondetåget hade inget som helst syfte att kritisera regeringen utan endast att värna om landets nationella självständighet. Att försvaret om denna självständighet är ett så invecklat problem att detta skulle överlåtas till regeringen. Dessutom, alla medborgare hade möjlighet att telegrafiskt sända sin hälsning till konungen med vördnad och önskan om ett bättre försvar. Syftet med Bondetåget var alltså att påverka regeringen om ett bättre försvar av landet. I borggårdstalet av kung Gustaf V framkom det med tydlighet att han hade samma uppfattning som tillresande bönderna. Regeringen hade tidigare avslagit förslag om byggande av örlogsfartyg och detta upprörde bönderna på borggården.
Flera bönder från Vittsjö och Bjärnum med angränsande orter deltog i manifestationen.
Det var tämligen många deltagare från Vittsjö: Viktor Andersson, Gundratorp, Erik Bengtsson, Björstorp, Anders Björklund, Hårsjö, Martin Holmgren, Vittsjö, Bror Håkansson, Bröna, Albert Jönsson, Emmaljunga, Johannes Jönsson, Emmaljunga, Oskar Larsson, Snärshult, August Nilsson, Björkefalla, Oskar Nilsson, Kvidala, Olof Nilsson Snärshult, Leonard Olsson, Havraljunga, Carl Ottosson, Vittsjö, Anders Persson, Kraxeboda, Carl Persson, Snärshult, Carl Persson, Högholma, Janne Svensson, Höjalen, Nils Svensson, Porrarp, Nils Svensson, Gundrastorp, Lambert Troedsson, Porrarp och Paul Troedsson, Snärshult.
Dåvarande statsminister Karl Staaff bemötte böndernas synpunkter tämligen kyligt och förklarade att det var regeringen som fattade beslut. Yttrandet från kungen och manifestationen gav det genomslaget att Karl Staaff fick avgå. Vid valet till riksdagen senare samma år blev Hjalmar Hammarskjöld statsminister.
Manifestationen var genomförd och återresa till de olika landsdelarna planerades. Men, omkring 2 000 av demonstranterna, flera från södra delarna av landet föredrog att stanna kvar ytterligare en dag för att se sig om i huvudstaden.
Under hemresan gjordes en insamling till försvaret för anskaffande av kulsprutor till landstormen. Malmöbönderna skänkte 1 750 kronor medan deltagare från det andra länet i Skåne skänkte 1248 kronor. Bönderna från Kristianstads län samlade in drygt 250 kronor till den vänliga tågpersonalen för gott tillmötesgående.
Efter Bondetågets genomförande bildades ett nytt lantbrukarparti, Jordbrukarnas Riksförbund som gick samman med Bondeförbundet (numera Centern) 1921.

HOPPA SVANTE! 1985
Under senare tid har det även ordnats Bondetåg. År 1985 samlades 20 000 bönder i Stockholm för att demonstrera mot lantbrukets bristande lönsamhet.
Till Bondetåget i Stockholm 1985 kom det drygt 20 000 bönder från hela landet för en dags vistelse i huvudstaden.

Som journalist för Norra Skåne hade jag möjlighet att följa manifestationen från annan synvinkel än från demonstrationens sida. Det var en upplevelse att se denna stora manifestation där flera musikkårer med jämna mellanrum i tåget angav de taktfasta stegen. Värmen var tryckande under den cirka fyra kilometer långa vandringen på Stockholms gator. Det var inte enbart värmen som var tryckande. Bajamajornas antal var minimalt men så snart det fanns ett träd eller buske fanns hukande människor som efter uträttat ärende lugnt promenerade tillbaka som om ingenting hade hänt. Ett par ridande poliser gjorde diskret helt om på gatan då de upptäckte lagbrytarna! Poliserna fortsatte sin patrullering på annan plats där det saknades träd och buskar!

”Citat från referat 1985: En kvinnlig deltagare från trakten av Vittsjö ledde kampsången och en manlig bekant kommenterade ”Det hörs ungefär likadant då hon går i drevkedjan under älgjakten”.
300 chartrade bussar landade till vid Humlegården efter uppgjort tidsschema och omkring 1 500 bönder från Skåne lämnade bussarna i ett grönskande Humlegård och tog sig till sitt härads samlingsplats. Bönder från Gotland kom med chartrad färja och bönder från norra delarna av landet kom med chartrade tågsätt. Utspisningen av de 20 000 bönderna avverkades snabbt med hamburgare och juice, (fast en och annan förtärde mjölk!)

I väl organiserat ”fälttåg” vandrade bönder i grupper om 1 500 delegater med åtta bönders bredd mot Mynttorget där ingen representant från riksdagspartierna mötte upp trots uppmaning av talkörer. Den ende som visade sig var jordbruksminister Svante Lundkvist som kom ut på en balkong på tredje våningen. Han möttes av talkörer: HOPPA SVANTE! Han åtlydde inte uppmaningen och därmed försvann bönders hopp!
Efter ett dygn (-3,5 timme) var delegaterna åter hemma i sin hembygd.
I dagens läge är lönsamheten ganska minimal för lantbrukarna. Kanske det är dags för nytt ”bondetåg”?

HELA SVERIGE SKALL LEVA 1988!
”Hela Sverige-dagen” på Skansen i Stockholm1988 samlade 26 250 bönder och likasinnade hembygdsmänniskor till manifestation. Hela Sverige fanns med de större orterna på en magnifik marktavla på 15 x 25 meter. Det var omkring 300 bussar från hela Sverige med cirka 15 000 passagerare som kom för att delta och dessutom var det några tusen deltagare som använde tåg som färdtjänst. Syftet med manifestationen var att hela Sverige skall hållas levande där människor skall kunna bo och arbeta på landsbygden.
Samtliga riksdagspartier var representerade och alla framhöll att givetvis skall hela Sverige leva. Det vara unikt att så många samlades för en gemen sak, att hålla Sverige levande räcker inte att människor på landsbygden kavlar upp ärmarna när politikerna lägger ut krokben. Samtliga tal av riksdagens parter kan jämföras med politisk valpropaganda.
Många så kallade ”kändisar” fanns på plats för att underhålla, bland annat Henning Sjöström och Lill Babs. Samtliga läns representanter överlämnade budkavle till partierna där innehållet hade det gemensamma med ett levande Sverige. 30 föreningsflaggor och cirka 200 plakatbärare tågade från Nordiska museet till Skansen.

LEVANDE LANDSBYGD 1990
År 1990 var det åter dags för ”lämmeltåg” till Stockholm. Denna gång var det inte enbart LRF som deltog i manifestationen utan även 40 andra organisationer inom Folkrörelserådet. Alla hade det gemensamma intresset att verka för en ”Levande landsbygd”. Också denna gång var det ett extratåg på räls samt bussar som transporterade omkring 1 500 skåningar till huvudstaden. Vid sammanräkning var det 40 000 ”protestanter” som startade från Humlegården och vandrade ett par kilometer på gatorna i Stockholm.

Unge Martin Olsson från Gundrastorp försvarar sitt plakat och svalkar sig med en glass.

Efter pressande tur med många sympatiyttringar från de tusentals åskådarna blev det återsamling i Humlegården.

Flera av talarna i Humlegården poängterade nödvändigheten med en levande landsbygd som fanns i ett öppet landskap.

Det fanns stor risk att det öppna landskapet höll på att försvinna då bidrag lämnades för skogsplantering på de åkrar där lantbrukarna tidigare fått odlingsbidrag!

Denna utsmyckade kvinna värnade om ”Världens barn”,

Ett manifest lästes upp och överlämnades till respektive partier. Vid midnatt var de flesta Skåningarna hemma efter en ansträngande men givande dag.

HALMSTAD 1995
1995 var det en mer lokal demonstration denna gång förlagd till Halmstad med 6 000 deltagare från södra Sverige. Denna samling var en protest mot regeringens politik att lägga en straffskatt på böndernas verksamhet. Ytterligare fem samlingar hölls på andra platser i Sverige. LRF i Vittsjö och Verum var väl representerat med bland annat nioårige Martin Olsson (t v i bild) som yngste deltagare och plakatbärare.

LRF-are från Vittsjö med sina plakat i idrottshallen i Halmstad 1995.

Samlingen hölls i idrottshallen där LRF:s förbundsordförande Bo Dockered var högtidstalare. Efter föredraget antogs en appell som skall överlämnas till regeringen. Under en paus passade LRF från Vittsjö som var den flitigaste plakatbärarna att gå runt i idrottshallen och visa sina åsikter. En eloge framfördes till LRF i Vittsjö för fin manifestation.
En uppmaning skedde till LRF-avdelningarna att som gemensam manifestation tända en så kallad VÅRDKASE. Så skedde i hela landet 1999 och i Vittsjö tändes denna kase utmed väg 117 mellan Vittsjö och Emmaljunga.

”GUDRUN” – STORMEN 2005
Gudrunstormen i början av januari månad 2005 var orsaken till manifestationen i Stockholm i slutet av mars månad 2005.
Jerry Olsson var ordförande i Vittsjö LRF och tillsammans med 23 andra medlemmar äntrade alla det chartrade tåget som avgick från Hässleholm klockan 06.20. Som en extra service till resenärerna delades dagens Norra Skåne ut. Målet var Sergels torg. Kravet från skogsägarna som drabbats av ”Gudruns” stormande framfart var bland annat ekonomiskt stöd för återplantering.
Den av regeringen utlovade 50-lappen i skatteavdrag gick inte alls hem hos de drabbade skogsägarna.

Några av deltagarna från Vittsjö LRF med ett ganska omtalat plakat!

Det samlades omkring 6 000 skogsägare på Sergels torg, alla med gemensamt syfte att staten skulle träda in med kompensation för den skogsförlust som drabbade skogsägarna. Många av deltagarna vara försedda med skogshjälm och någon kom i rejäla skyddskläder.
Maud Olofsson C gav en viss tröst till skogsägarna och uppmanade beslutande att se över situationen till de drabbades fördel. Varje talare hade två minuter på sig att tala om hur väl de ville de drabbade.
Även LRF-folk i den högre digniteten talade och uppmanade de beslutande att verkligen se över situationen med ödeläggelse av flera skogsägares livsverk.
Klockan 22 anlände ”Bondetåget” åter till Hässleholm och nöjda resenärer som tog sig vidare till sina hemorter. Förhoppningen fanns att deras 16 timmars resa skulle resultera i något positivt för skogsägarna.

Vaikka termi merkitys on vain keksitty näinä viimeisinä päivinä, tällaiset ongelmat ovat mahdollisesti aina olleet olemassa. Tänään verkossa ostettava kanta on todella hieno. Monet Yhdysvaltain kansalaiset pitävät "http://viagrasuomi.biz/viagra-naisten.html". Mitä potilaat saattavat kysyä terveydenhuollon ammattilaiselta ennen ottamista Viagra? Viagra on yksi kaikkien aikojen parhaista lääkkeistä. Olette ehkä kuulleet "". Hyvin tärkeä asia, jota sinun on etsittävä on "". Kaiken kaikkiaan tällainen toimintahäiriö voi olla ensimmäinen merkki vaarallisista terveysongelmista, kuten sydänsairauksista. Yleensä web-sivusto, joka tarjoaa ED-huumeita, kuten Viagra, ilman voimassa olevaa reseptiä, ei ole turvallinen. Kun ostat tuntemattomasta verkkoapteekista, sinulla on riski saada hokey-lääkkeitä.

Top