Krigsveteraner berättar

Nedan berättelse är delvis saxat från ”Balders” beskrivning år 1938 i Norra Skåne.
VITTSJÖ. Av de i Vittsjö boende som kämpat vid slaget i Leipzig år 1813 fanns bland annat Kämpe och Snygg. Om dessa berättar Tuve i Snärshult och som Balder nertecknade 1938. (P2 i Hässleholm var traditionsbärare för bland annat slaget vid Leipzig)
Då Tuve tillsammans med sin fader besökte gudstjänsten i Vittsjö kyrka berättar han att då de kom ut från kyrkan efter gudstjänsten såg de krigsveteranerna Snygg och Kämpe sitta på bänk. De två krigsveteranerna grät strida tårar.

Ola Kämpe som blev över 100 år.

Det var hans fader Per som deltog i slaget i Leipzig.
Tuves fader sade då att de två krigskamraterna nog berättade om sina upplevelser under kriget 1813 samt allt elände de sett och varit med om. Detta besannades också då Kämpe följde med Tuves fader hem efter gudstjänsten.
En annan krigsveteran var Komstedt som då och då kom och hälsade på i Tuves hem. Han hade ett träben samt två medaljer som han fått för sina insatser i kriget i Leipzig. Han hade då bland annat berättat om stormningen av de franska batterierna då de tagit deras kanoner som krigsbyte. Vid denna stormning blev det stor manspillan hos de franska trupperna. Ryska trupper företog en annan stormning och orsaken till ryssarnas populäritet var att de bjöd på vodka till sina svenska kamrater!
En veteran var Part, från Karlstad jägarregemente. Hans regemente led stora förluster och resterande män sändes hem till Sverige där Part kom till Kristianstad för att avtjäna sin tjänstetid. När denna tid var uttjänad bosatte sig Part i Oretorp där han gifte sig och arrenderade ett torp.
Detta var ett utdrag av Balders historiska beskrivning med sägner och historier från Vittsjö.

Top