Det hände i Vittsjö år 1924…

VITTSJÖ. Här följer ytterligare lite lokal historisk fakta hämtat från vår medarbetare Ebbe Perssons arkiv, red anm.

*… att befolkningens antal den 1 januari var 2 458.
* Det stora intresset detta år höll sig kring den stora donationen förra året.
* Ivar Bengtsson annonserade att han köpte både gödsvin och matpotatis.
* Tiondeavgifter till kyrkoherdens lön skulle erläggas i sparbankslokalen.
* En korgstol lämnades in för reparation och efter ett par år efterlystes ägaren till stolen.
* Henry Persson i Emmaljunga sålde cyklar samt reparerade till konkurrenslöst låga priser.* SLU bildades samt Blåbandsförening i Emmaljunga.
* Alla sexåringar skulle skyddskoppympas. Det var krav för att börja skolan.
* Komminister Bruno Fredlund tillträdde sin tjänst.
* Den första telefonen fanns i Boalt med linje till Skånes Fagerhult.
* I tre bilar stuvades barnen in från samhällets skolor! för besök i Traryd m fl platser.
* Endast en sökande var intresserad av folkskollärartjänsten i Hårsjö. Kyrkostämman var inte intresserad och ny annons skulle ske. Då sökte Agda Eriksson-Svensson och fick tjänsten.
* Då trafikerade passagerarbåten Fortuna Vittsjön.
* Flera annonser förkunnade att all jakt samt bärplockning var förbjuden.
* Postföringen mellan Vittsjö och Verum skall i fortsättningen ske varje helgfri dag.
* Palmérs fotografateljé sålde vykort för 6 kronor per dussin.
* Skolstyrelsen antog lärarinnan Ingeborg Svensson att undervisa 3:e och 4:e klass.
* Samtliga affärer i Vittsjö och Emmaljunga stängde kl 4 e.m. Jul-, Nyårs & Trettonafton.
* Vid årets slut var befolkningens antal 2 487.

Top