HULTATORP SKOLA FINNS KVAR SOM SAMLINGSLOKAL

VITTSJÖ. Orosmomenten började lägra sig kring skolan i Hultatorp 1949. Det hade då sipprat ut att skolstyrelsen hade planer på att lägga ner undervisningen vid detta ”läroverk”. Då började Snapphaneblodet komma i svallning i denna västra del av socknen.

Så här såg det ut i Hultatorp skolas glansdagar med många elever.

Det fanns då rykten att skolelever i Snärshult skulle utbytas mot elever i Hultatorp och elever i Hårsjö skola skulle utbytas mot elever i Hultatorp med hjälp av skolskjuts! En del av detta utbyte skedde något år senare.För att stilla känslorna inbjöd skolstyrelsen till samling i Hultatorp då hela skolroten mötte upp för att som det hette, komma i nära kontakt! Det blev även information om den planerade nioåriga folkskolan. För att mjuka upp känslorna spelades musik på orgel och fiol innan det blev prat kring kaffeborden.
Föräldrar och målsmän uttalade sig enhälligt att skolan i Hultatorp skulle behållas då det visade sig vid prov att just denna skola hade de bästa förutsättningarna att lära in det väsentliga hos eleverna. Tanken kungjordes att det fanns planer på att uppföra en helt ny småskola i Hårsjö och då skulle eleverna från Hultatorp beredas plats där. Det blev direkt tummen ner! Samvaron avslutades med kort andakt och psalmsång.
Verksamheten i Hultatorp skola fortsatte till 1959 med då elva elever, fördelade på fyra klasser med en lärare. År 1985 såldes skolan som privatbostad vilket den är ännu i dag. Skolsalen hyrs ut till olika sammankomster.

Top