AXPLOCK från ANDRA KVARTALET 1914

 

Här kommer ytterligare lokal historia hämtat från Ebbe Perssons arkiv. (red anm)

 • Vittsjö skytteförening fick förra året 17 nya medlemmar och det avlossades 9 338 skott vid tävlingar.
 • Då kostade rökt ål 1:75 per kilo och torsk kostade 60 öre per kilo.
 • Många vackra byggnadstomter var till salu genom August Nilsson i Emmaljunga.
 • Vittsjö äggförening hade årsmöte i folkskolan.
 • En 17- 18 års flicka erhöll plats hus Signe Lindéns bageri.
 • En ordentlig och pålitlig jungfru samt en barnkär 14- 16 års flicka fick plats hos fru Hilma Zaunders.
 • Nötkreatur tas emot för gräsbete hos Gottfrid Persson i Wejshult.
 • Kvinnligt handelsbiträde i åldern 17- 18 år erhöll plats hos Anton Perssons diversehandel.
 • Trobecks pensionat annonserade efter en diskerska och hushållselever.
 • Efter stortorgdagen sändes en vagnslast nötkreatur till sju orter i Skåne.
 • Kontraktsprosten P J Ch Vollin avled.
 • Vägsyn förrättades på  enskilda vägarna i socknen.
 • Hårsjö Ungdomsförening hade sommarfest (anm troligen i Björklunds backe)
 • Smedlärling erhöll plats hos N Th Nilsson.
 • Kommunale förtroendemannen Håkan Håkansson i Björstorp fyllde 50 år.
 • Tio affärer i Vittsjö och Emmaljunga annonserade att de stängde sina butiker klockan 8 e.m. på vardagar men höll öppet på lördagar till kl 9 e.m.
 • Extratåg från bland annat Vittsjö med avfärd kl 05.17 f.m. ordnades till Baltiska utställningen i Malmö.
 • Hafraljunga tjurförening höll årsmöte.
 • Oretorps gård önskade försälja mjölk från egna mejeriet.
Top