”NORDISKA KOMPANIET” ÄVEN I VITTSJÖ

VITTSJÖ. Det är mer än 50 år sedan ”Nordiska Kompaniet” i Vittsjö föll för grävskopornas attack. I dag finns kv Linden på samma plats och inflyttningen där började 1964. Fastigheten utmed väg 117 innehåller flera bostäder och i gatuplanet finns bland annat Handelsbanken. Fastigheten gränsar i söder till Marknadsplatsen och i norr till Strandgatan.

”Nordiska Kompaniet” i sin glans dagar.

Nordiska Kompaniet uppfördes av byggmästare Janne Eneroth år 1913 och han var också ägare fram till 1926 då Axel Olsson köpte ”Nordiska Kompaniet”. Oskar Lindkvist var ägare under åren 1952 till 1962.

I den stora fastigheten har funnits många företag. Greta Malmberg hade tvätteri och Mimmi Olsson hade fotoateljé. Ebba Lindkvist hade modeaffär med hattmodist som specialitet i en del av fastigheten 1939-1949. I södra delen av källaren hade Severin Svensson caférörelse som drevs 1916-1917. En annan ägare drev denna verksamhet fram till 1927. I källarplanet började en matvaruaffär att växa fram och denna övertogs av Sjöholm som senare flyttade till Bjärnum.
En trappa upp hade Severin Svensson kaffeaffär som senare flyttade tvärs även gatan där nu Munskänken har sin verksamhet. Skomakare Assar Nilsson hade verksamhet innan han flyttade till Bjärnum. På samma plats hade Axel Johannesson sin tapetserarverkstad under några år.
I norra delen källaren fanns en blomsteraffär under några år. På andra våningen hade Albin Andreasson skomakeri som senare övertogs av Waldemar Larsson 1926.
På gårdssidan fanns korgmakeri och Axel Svensson startade bil- och cykelverkstad som senare övertogs av Malte Nilsson med bilverkstad på annan plats utmed Hässleholmsvägen. I brygghusstugan fanns tvätteri med mera.
Som framgår av redogörelsen var det en infattande industriell verksamhet i Nordiska Kompaniet. Namnet lär ha kommit från en byggnad i Stockholm som hade samma utseende och ägdes av Nordiska Kompaniet. Tillbyggnad har skett i kv Linden som nu innehåller många bostäder medan industrier och annan affärsverksamhet har krympt betydligt.

Top