DET HÄNDE I VITTSJÖ FÖR 70 ÅR SEN

VITTSJÖ.

 • Vid 1945 års ingång fanns det 2 769 personer i församlingen
 • Norra Skåne kostade då 14 kronor för ett års prenumeration med utgivning måndag, tisdag, torsdag och lördag.
 • Zigenarkvartetten från Göteborg kom och spelade i Emmaljunga folkets hus. Två damer samt en sångare från Småland skulle uppträda.
 • Äldre personer samt fiskare fick en extra tilldelning med 125 gram kaffe i början av året.
 • Edvin Ahlqvist sålde ett par nya och lätta skogskälkar.
 • Den bekante ”bildsköne Bengtsson” rymde från sjukhus i Hälsingborg den 23 augusti och levde friluftsliv med nödvändiga tillgrepp av mat och kläder. Han utförde sina raider ända upp till Stockholm innan han greps i trakten av Hässleholm, fem månader efter rymningen.
 • Bror A Nilsson hade inventeringsrealisation på ulstrar för 67 kronor och kostymer från 57 kronor.
 • Andra världskriget fortsatte och det gjorde även utdelningen av ransoneringskort.
 • Den svåra snöstormen med ymnigt snöfall blockerade alla vägar. Boende utmed småvägarna blev helt isolerade ett par dagar och mejeriet fick endast 1 300 kilo mjölk mot normalt 13 000 kilo. Snöstormen skedde i slutet av januari.
 • Ebba Nilsson öppnade Café Centrum med café och matservering.
 • Riksradion sände ett program som började med morgongymnastik klockan 07.10 och programmet slutade med modern dansmusik klockan 23.
 • Det ordnades skidtävling och märkesåkning vid Getahålan.
 • Lunds stift köpte Björstorpsgården som skulle inrättas till alkoholisthem.
 • Emmaljunga GoIF erhöll som gåva en nya idrottsplats.
 • Vittsjö GIK framhärdade i sina förslag att den lämpligaste platsen för en idrottsplats var Vången. Så blev det inte utan nuvarande Idrottspark fyller alla förväntningar.
 • Det var en stor gårdsauktion i Björstorp då både yttre och inte inventarier såldes. Ett tusen intresserade kom till folkfesten.
 • A B Skogatorps mosse sökte vändare och kupare till verksamheten. Även Emmaljunga bränntorvfabrik sökte arbetare.
 • På grund av egendomens försäljning var det gårdsauktion även hos Bernhard Jönsson i Porrarp.
 • Statens Industrikommission begärde in uppgifter hur stort lager handelsidkare hade av olika sorters smörjolja.
 • Samtliga affärer beslutade att stänga sina portar klockan 5 på eftermiddagen under lördagar.
 • Biskop Rodhe kom och hade visitation i Vittsjö samt predikade i Emmaljunga. Han hade särskilt önskemål att församlingshem skulle finnas i orten.
 • Skolstyrelsens beslut att välja en lärarinna föll inte i god jord. Beslutet överklagades till folkskoleinspektören som inte fann anledning att ändra beslutet. -----är tjockare än vatten!
 • Vittsjö bageri vid Porrarpsvägen brann ner till grunden.
 • Anette & Nils Torkelsson firade järnbröllop. De hade då varit gifta med varandra i 70 år.
 • Almkvist & Eliassons tapetserarverkstad startade i Emmaljunga.
 • Emmaljunga G o I F arrangerade stor idrottsfest i Vittsjöbaden.
 • Kommunalfullmäktige behandlade åter ärendet om Vittsjö skulle klassas som municipalsamhälle. En kommitté skulle utreda vidare. Slutligen avstod de kommunala männen att föra frågan vidare.
 • Vittsjö Park och Försköningsförening bildades.
 • Tilldelning skedde med ytterligare 500 gram kaffe. Beredskapskupong F 47 gällde endast för personer över 15 år.
 • En omfattande skogsbrand utbröt vid Skogatorp mosse där även militärt manskap deltog i släckningen.
 • B Klang överlät sin köttaffär i Emmaljunga till Hilmer Troedsson.
 • Norra Skåne blev sex dagars tidning.
 • Malte Nilssons bilverkstad vid Hässleholmsvägen uppfördes.
 • Planerna på medborgarhus och ålderdomshem började planerasFolkmängden vid årets slut var 2 780.
Top