DET HÄNDE I VITTSJÖ FÖR 60 ÅR SEN

 

 • Vid år 1955 års början var folkmängden i församlingen 2 689.
 • Sjunne Olofsson i Emmaljunga omvaldes till ordförande i skolstyrelsen.
 • Pensionat Solhäll fortsatte för större tillbyggnad.
 • Julgranen från 1922 vid Bäckabro var i fara då förslag fanns att den skulle fällas.
 • Gert Hallkvist nyvaldes till ordförande i ortens SLU-avdelning.
 • Georg Mårtensson omvaldes till ordförande i Hästhult missionsförening.
 • Spårsnön var till glädje för jägarna men till betydligt mindre glädje för rävarna. Under några dagar blev det ett halvdussin rödpälsade som flyttades till de sälla jaktmarkerna.
 • Kommunalfullmäktige beslutade slutligen att tomtpriset på ”Vången” skulle vara två kronor per meter.
 • 17-årige Leif Persson fick en novell publicerad hos en tidskrift. Längre fram kom en annan artikel att väcka stor uppmärksamhet.
 • Total utförsäljning av boskap, maskiner och lösöre hölls på Höjalens gård. I Ubbalt var det livdjursauktion.
 • Georg Mårtensson nyvaldes till ordförande i Bondeförbundet.
 • Ture Johansson omvaldes till ordförande i Emmaljunga NTO.
 • Vid skidtävling i Emmaljunga utsågs tre klubbmästare: Lennart Nilsson, Rolf Persson och Marianne Johansson.
 • Idrottsföreningens kabaré samlade åter full stuga i JUF-stugan.
 • Nils Gustav Waldau omvaldes till ordförande i skytteföreningen.
 • Alla fastigheter i kommunen inspekterades beträffande elektriska anläggningar samt brandskydd.
 • Krafter fanns som ville döpa om Gåsadammen till Svandammen
 • Detta år kostade en prenumeration på Norra Skåne 33 kronor per helår.
 • Café Blockstugan vid Pickelsjön öppnade i början av juni månad.
 • Gåsadammen utökade beståndet i det våta med karp.
 • Bröderna Håkansson sågverk vid Emmaljunga ödelades vid en omfattande brand. Eftersläckningen tog flera dagar i anspråk.
 • Bror Danielsson slutade som lantbrevbärare.
 • Kommunalfullmäktige beslutade att uppföra en fastighet där kommunalkontoret skulle få utrymme. Planer fanns att i fastigheten skulle finnas en festsal för 250 personer!
 • 960 personer röstade för bibehållande av vänstertrafik medan 119 personer ville införa högertrafik.
 • Luxus nya fabrikslokal invigdes.
 • De styrande i socknen diskuterade att flytta Uggletorpsstugan till parken vid Gåsadammen.
 • Tillbyggnaden av Hästhult missionshus invigdes.
 • Trots sina 80 år fortsatte predikant Adolf Kristensson i Snärshult att fara omkring och predika.
 • Vittsjö biograf visade Vildfåglar.
 • Reningsverket samt en ny vattentäkt togs i bruk.
 • Bebyggelse med radhus planerades i Emmaljunga.
 • Gustaf Svensson valdes till ny ordförande i kommunalfullmäktige.
 • Vittsjö allmänna sjukkassa hade stängt på Julafton
 • Befolkningens antal var vid årets slut 2 668 personer, en minskning med 18.
Top