DET HÄNDE I VITTSJÖ FÖR 30 ÅR SEN

VITTSJÖ 1985.
30 år är ingen lång tid men det kan kanske vara intressant att återuppleva några händelser från 1985:

Då vid årets början fanns det 2 773 personer i församlingen.
Då hade Bröderna Larsson stövel-rea.
Då sökte Lantmännen städhjälp med 50 timmar/vecka.
Då blev Bengt Svensson omvald till ordförande i Hästhult AIK för 18:e året.
Då bjöd hantverksföreningen alla barn från Vittsjö gamla kommun till julfest i församlingshemmet.
Då valdes Sture Svantesson till ordförande i Emmaljunga GOIF.
Då var det 350 anmälda till tredje Kiempeloppet. Nära 400 kom till start.

 


BILD: Schematisk karta över Kiempeloppets sträckning.


Då utsåg Sportfiskeklubben Malen, Freddie Blank till stormästare i pimpelfiske.
Då kom Ulf Elfving till sportlovsveckan.
Då stängde sågverket i Hästhult en vecka när de flesta anställda skulle åka Vasaloppet.
Då valdes tre medlemmar från Hästhult AIK att representera klubben i Kalle Anka cup i Rättvik
Då bildades Kyrklig samfällighet med Vittsjö Verum pastorat.
Då blev många tevetittare lurade att med en specialdosa få text-tv i sin gamla TV!
Då lämnade Sture Persson sitt uppdrag som huvudman i Sparbanken efter 26 år.
Då blev Arne Gunnarsson slutligen avtackad som hemvärnschef.
Einar Sundberg avgick som ordförande i GIK efter 17 år.
Talet till våren hölls av legendariska läraren Agda Svensson.
Den 80:e syföreningsauktionen hölls i Hårsjö.
Väg 117:s sträckning diskuterades lång tid efter teoretiskt och dåligt tänkt planförslag.
Gränsvandrarna på gamla länsgränsen Danmark-Sverige passerade Skurehall.
Vittsjö borg grävdes ut och många fynd kom åter upp i dagens ljus.
Ann-Charlotte Hansson blev den första kvinna som höll gudstjänst i Vittsjö kyrka.
Jordskalv inträffade i juni månad.
Emmaljungabrödet hade semesterstängt under tre veckor.
Då fick familjen Svensson i Månsatorp premie för välskött lantbruk.
Då överklagades kommunens beslut att förlägga biblioteket till skolans gymnastiksal.
Då utsågs Ingvar Nordin till pastor i en frikyrkoförsamling.
Då samlades 34 kusiner till träff i Hästhult.
Då lades nytt vasstak på Uggletorpsstugan efter 14 år.
Kulturdagar arrangerades i Missionshemmet.
160 församlingsbor kom till ”De äldres fest” i kyrka och församlingshem.
Kyrkans museum invigdes vid dåtidens högmässa med Ann- Charlotte Hansson som präst.
Chefsskifte i Sparbanken blev uppmärksammat.
Då fortsatte gränsstriderna i Porrarp.
Då firade församlingshemmet i Emmaljunga sin 50-åriga tillvaro.
Då vid årets slut var antalet boende i Vittsjö 2 759 personer.

Top