DET HÄNDE FÖR 20 ÅR SEN...

VITTSJÖ 1995.
20 år är ingen lång tid med det som hände i vår ort vid den tiden har kanske fallit i glömska. Återväck minnet från 1995!
Då fanns det 2 726 boende i Vittsjö församling.
Då, 1995 var det ett Bondetåg till Halmstad. Ett antal lantbrukare från trakten ställde upp för LRF med krav på bättre lönsamhet för lantbruket.
Då var det klappjakt på räv vid trakten kring Månsatorp. Jägarna föredrog i fortsättning kalla varandra genom telefonkedja då ”rävens vänner” hotade.
Då blev Harold Persson i Emmaljunga högtidligen tackad för mer än 50 års tjänst för orienteringens fromma.


BILD: En tecknare hyllade Harold på detta sätt med
journalistutrustning och Göingeflickorna.


Riksantikvariets personal sökte oupptäckta fornminnen i kulturorten, 230 nya sådana registrerades.
Boende i Emmaljunga krävde kvällstaxi sedan busslinjer dragits in.
Då var det 20 skidåkare från Emmaljunga som anmälde sig till årets Vasalopp.
Då blev Gustav Fridolin stormästare i ungdomens Jeopardy. 23 900 kronor tillföll skolklassen.
Då åkte sex tjejer från Hästhult AIK årets Tjejvasa.
Då ordnades för 70:e året en bibelkurs på Missionshemmet.
Då strävade 22 åkare från trakten fram i spåren som leder till Mora.
Då invigdes vårdcentralen men boende protesterade mot sophusets placering.
Då flyttade postexpeditionen till Vittsjöhallen.
Ulla och Matti Olsson blev föreståndare för campingplatsen.
Emmaljungabrödet avvecklade verksamheten och slutade baka.
Ett uthus brann ner till grunden vid brand i Hyngarp.
Då var det stor auktion på allt lösöre hos gamla alkoholistanstalten i Björstorp.
Mattias & Mattias blev nya arrendatorer för sommarcafé Sjöstugan.
Hässleholm kommun betalade 7 000 kronor i månaden för ett utrymme med stampat jordgolv i bibliotekets källare.
Då samlades 80 motorcyklister med sina Harley Davidson hojar för att ge sig ut på rallysväng.
Elisabeth och Peter Nilsson återvände som krögarpar på Tallbacken.
Brandvärnets museum invigdes.
Emmaljungarullen åkte till Boalt och återvände med sina rullskidor.
Då kom finska krigsbarnet Veikko Höylä och gav konsert i kyrkan med sin cello.
Då började Bygdespelarna som en kvartett som nu har utökats till en större skara med skalor.
Då revs scenen vid Gåsadammen ner. Sen blev det inte mer!
Då körde en skenande lastbil in i Statoilmacken. Utan att tanka!
Barndaghemmet Bäckabro invigdes.
Butiken Sassafras öppnade men stängde dörrarna igen efter en tid.
Vid årets slut var befolkningens antal 2 704 personer.

Top