SKURE HALL – HISTORISK PLATS

EMMALJUNGA. Gränsdragningar och gränsmärken har alltid varit problematiska. Så var det också norr om Emmaljunga där gränsmärket Skure Hall var omtalat redan år 1050. Gränsmärket har varit omtalat många gånger då det var en gräns mellan Danmark och Sverige fram till år 1658 då gränsen fastställdes men viss justering och klarläggande skedde även år 1745.

Denna skåra utgör gränsmärket i Skure Hall.

Slutliga fastställande av den aktuella gränsen skedde faktiskt år 1745 då gränskommissionen beslutade om exakta gränsen där Skure Hall ofta var omtalad. Den exakta placeringen av gränsstenen angavs med följande: Skure Hall ligger på kanten af en skogsbacke. Der stenen är mestadels flat håller han 5½ aln i bredden samt 1½ aln hög. Slutar åt wester mot bäcken och är på samma W.sidan beväxt.

Skure Hall är numera inte enbart en gränssten mellan två landskap utan också en gränsmarkering mellan byarna Bröna, Högholma och Björstorp i Skåne samt byarna Århult och Harpholma i Småland. Denna så betydelsefulla gränsknytning är en ganska oansenlig sten.
Vid slutliga bestämning av gränsen ansågs marken omkring som ödemark och betraktades som närmast värdelös.
År 1533 var det tingsförhandling i Vittsjö då Skure Hall blev officiellt gränsmärke som slutligen fastställdes år 1554. Trots domstolsbeslut blev det upp emot ett 15-tal tvister där gränsen och gränsstenen ventilerades.

Besökaren vid Skure Hall står med en fot i Skåne och en fot i Småland.

Den smått historiska och inpå officiella invigningen av gränsstenen Skure Hall skedde i oktober månad år 1999. Det var Emmaljunga Byalag som tog initiativet till denna historiska händelse där Anders Ödman var invigningstalare och förrättade återinvigningen av gränsmärket i mossen. Han assisterades av Eskil Persson som gav det lokala perspektivet. Vid högtiden var representanter från de fem byarna samlade tillsammans med 70 andra intresserade som bjöds på ärtsoppa i naturen.
Skure Hall har vid många tillfällen varit utgångspunkt för gränsvandringar där Harold Persson varit initiativtagare.

Denna informationstavla berättar ”allt” om gränsmärket Skure Hall.

Emmaljunga Byalag har utfört förträfflig vägvisning till den berömda stenen Skure Hall som är oansenligt gränsmärke i ödemarken. Vid Skure Hall finns en informationstavla som berättar och beskriver händelserna som är aktuella med gränsmärket.
Du som är intresserad att besöka det över tusenåriga gränsmärket tar dig till norra delen av Emmaljunga. Där finner du skogsbilvägen Hultahusvägen. Fortsätt denna skogsväg norrut cirka 1 400 meter så finner du en skylt på vänster sida visande Skure Hall. Du fortsätter gående stigen över mossen cirka 300 meter. Där finner du informationstavlan intill gränsmärket Skure Hall. Du befinner dig då på en historisk plats.

Top