JUNIORER FRÅN HULTATORP PÅ GÖKOTTA 1958

HULTATORP. Byn Hultatorp i västra delarna av Vittsjö församling har det officiella men bortglömda beteckningen Hästhult 3. Namnet Hultatorp finns nämnt i äldre handlingar från 1781 och 1857. Hultatorp skola byggdes 1908. Flera föreningar har funnits i Hultatorp, syförening 1915 (ännu verksam), söndagsskola 1887 (ännu verksam), Juniorförening 1935, Ungdomsförening 1911.

Bilden troligen exponerad vid Örnholmen, Gängessjön omkring 1958:
F v Gertrud Ahlkvist, Inga Månsson, NN, - Larsson, Siri Persson, Hjalmar Olsson, Gunvor Ahlkvist, Charles Svensson, Marianne Delfin (skymd), Vivianne Torstensson, Ingegerd Delfin, Bror Mårtensson, Bertil Pettersson, Ove Månsson, Allan Månsson, Stig Pettersson, Nils Bertil Karlsson och Gert Cöster.

Sannolikt är att juniorföreningen bildades då det inte fanns någon lämplig sammanslutning för elever som slutade söndagsskolan i början av tonåren. Då kunde det vara lämpligt med en förening för juniorer.

Protokoll från juniorföreningens bildande 1935.

Troligen var det syskonen Nilsson från Mörkhult, Karin, Einar och Mimmi som var ledare den första tiden. Einar Nilsson var ordförande under åren 1935- 1951. Efter hand tillkom ledare då någon äldre junior kom in som ledare, till exempel Hjalmar Olsson, Charles Svensson och Bror Mårtensson.
En schism inträffade i mitten av 1940-talet då Hästhult missionshus uppfördes. Det fanns då lokala krafter som önskade flytta både söndagsskola och juniorförening från Hultatorp till Hästhult med antagande av namnet Hästhult. I dag finns Hultatorp skola kvar med söndagsskola och syförening medan Hästhult missionshus har försålts till lagerlokal!
Juniorföreningens verksamhet förlades allt mer till Hästhult men namnet Hultatorp förblev kvar. Nästan hela bygdens ungdom anslöt sig till juniorföreningen med ett 20-tal medlemmar. Verksamheten var tämligen livaktig där föreningen bland annat bekostade lägeravgift till de ungdomar som önskade bevista juniorläger i Skåne eller Blekinge.


Top