Brev från Hyngarp

Denna rubrik fanns i Norra Skåne 1940. Signaturen A. N-n. förmedlade sina intryck från denna by i Vittsjö församling..
De positiva intrycken han hade för 75 år sen har inte försämrats. Tvärtom. Emma och Anders har i stort hjälpt till med att göra idyllen idyllisk. I Hyngarp finns bland annat ett Rikstagshus. Detta till skillnad från rikstagshuset i Stockholm. I Hyngarp finns det får från Hyngarp!

Rikstagshuset i Hyngarp!

Signaturen A. N-n. Fortsätter: Hyngarp kan i ett avseende åtminstone liknas vid staden Trosa, som ibland kallas ”världens ände”. Från Hyngarp finns ingen annan väg väster- eller norrut på vilken man skapligt kan komma fram. Hyngarp är en återvändspunkt. Det finns visserligen en skogsväg till Boalt i Visseltofta. Hyngarp är en underbart vacker by, som omfattar ett halvt dussin lantbruk, vart och ett lagom stora att ge brukaren sin bärgning. Mellan åkrarna växer ymnigt med lövskog

Ett vackert inslag i naturen utgör den serie av sjöar, som efter antalet benämns Femtingesjöarna. De kallas också Nostrasjöarna. Den översta sjön är belägen uppe vid Boalt och sedan följa de i rad efter varandra. Mellan andra och tredje sjön finns ett utmärkt vattenfall, vilket förr i tiden utnyttjades till sågverksdrift. Sjöarna är mycket fiskrika, men vackra badstränder saknas.
Inne i skogarna finns många gamla s.k. torpplatser. Talrika odlingsrös och halvt omkullfallna stengärdesgårdar vittna om den arbetsglädje och odlingsflit som en gång varit rådande. Där stugan stod ligger en hög murstenar med gult murbruk av lera, bland vilket röda smultron lysa fram. Här har fostrats många söner och döttrar vilka utfört ett betydelsefullt arbete i samhällets tjänst.
Här må endast erinras om barn och barnbarn till den kände hedersmannen byskolmästaren Christen Andersson vilken i en lång följd av år jämsides med sin lärargärning brukade en torplägenhet just i Hyngarps skog. Christen Andersson var en vidsynt man som utförde en betydelsefull och högt uppskattad fostrargärning. Där hans stuga en gång stod, växa ännu några äppelträd som troligen planteras av honom själv. Minnet av honom lever kvar i bygden.
Så skrev A. N-n 1940. Vem denne A. N-n är vet jag inte men viss efterforskning pågår! Hyngarps by är idag en idyllisk by och förvisso ingen återvändspunkt. Dock, den som upplevt Hyngarp återvänder gärna!

Top