STRIDSVAGNSHINDER VAR FORDONSHINDER

VITTSJÖ. Populärt kallades avbildade betongfundament för stridsvagnshinder men verkligheten var att hindren var avsedda som fordonshinder. Även dåtidens stridsvagnar hade med lätthet forcerat hindret. Avbildade hinder finns vad Gundrastorp kvarn och kom på plats i Andra världskrigets början. Närmare bestämt den 11 juni 1940. Inom Vittsjö socken har funnits minst tre liknade hinder. Dessutom har det funnits flera planerade hinder.

 

Fundamenten vid båda sidor av vägen.

De tre kända fordonshindren var strategiskt placerade med kraftiga skyttevärn som hade uppsikt över hindren. Om fientligt fordon stannade eller nalkades hindren var kulsprutorna i värnen klara att ge verkningseld. I dag finns ingen av dessa värn kvar, endast personlig kännedom kan beskriva läget. Inventerare från Riksantikvarieämbetet fann skyttevärnet för några år sedan och klassade detta som varggrop! Rätt benämning finns nu i beskrivningen).

Inom hela socknen fanns omkring 70 dokumenterade skyttegropar, skyttevärn eller skyttegravar. Dessutom fanns omkring 20 så kallade mer eller mindre lätt forcerade förråd med masonit som yttervägg! Dessa fanns på flera platser intill farbar väg och uppförda intill skyddande skog.

Beträffande fordonshindret vid Gundrastorp är placeringen ganska märklig. Om den lede fi kom så är det osannolikt att de kom från nordlig riktning. Dessutom var bron, och samtliga broar inom socknen av betydelse förberedde för sprängning. Under andra världskrigets inledning då Danmark och Norge ockuperades började Svenska krigsministeriet att vakna till. Visserligen hade Sverige förklarat sig neutralt men det var då ganska tveksamt om anfallande makter skulle acceptera detta?

Då började Sverige förbereda sig för att fientliga anfall. Soldater blev inkallade till tjänstgöring.
Vapen och fordon rustades upp och hemvärnsområde bildades. (En hemvärnsman har berättat att vid första övningen fanns inga vapen till hands. Vid eldgivning riktades en käpp mot anfallaren med orden pang, pang !) Hindren bestod av betongfundament på båda sidor av vägen med en 30 centimeter fördjupning i toppen. Där skulle vid akut läge en med plattjärn armerad stock placeras för att hindra fordon att komma fram. Den armerade stocken låg på plats i vägdiket även flera år efter krigets slut.

Då krigets fasor var förbi vältes de båda fundamenten åt sidan. En uppmärksam person såg det ena hindret komma på plats medan det andra låg vid sidan.

Närbild av ett av fundamenten med plats för för en stock!

Då kom även det andra hindret på plats 1987. Nu finns de båda fundamenten på sin ursprungliga plats, ett minne om de oros- och ofärdstider som rådde för 75 år sedan.

Top