VITTSJÖVY

VITTSJÖ. Trädet på bilden ger knappast någon identifiering. Den vattendränkta stigen på bilden ger inte heller någon större ledning. Prästabäckens flödande vatten passerar Flyvägen.

Det enda som ger ledning om motivet är kyrkan mitt i bilden. Så skall det ju vara att kyrkan är i centrum. Bilden är med största sannolikhet exponerad före 1937. Då uppfördes kyrkans pannhus och detta finns inte med på bild. Inte heller finns antydning till skolgård då skolan uppfördes 1939.

Troligt kan det vara att Flyvägen fick sin förbättring under den första hälften av 1930 talet. Asfalteringen i denna vägstump kom betydligt senare. Utfart från Flyvägen till Hårsjövägen är i dag förbjuden men en och annan trafikant tar chansen att åka mot gällande regler.
Hur som helst så har den lilla oansenliga vägen en uppgift att vidmakthålla. Dessutom finns flera gatukorsningen på denna lilla sträckning: Molins Backe, Movägen, Solgränd, Hålvägen samt Lehultsvägen.

Top