EGON SKREV MEDAN TID VAR...

VITTSJÖ. Varför frågade vi inte medan tid var?. Så inleder Egon Nilsson (Egon mitt i Byn) flera av sina memoarer. Egon Nilsson var född i Hagsjö 1921 och avled i Vittsjö 2011. Egon var inte den som frågade allt för mycket men det han mindes och det han hört talas om, det skrev han ner. Egon är borta men hans nerskrivna minnen finns kvar i flera pärmar. Om han inte frågade så skrev han i alla fall ner många sidor!

Egon Nilsson, mitt i byn, antecknade och skrev ner medan tid var...

Egon ville inte kalla sig forskare utan snarare skriftställare. Många av hans anteckningar finns kvar som en värdefull källa om tider som varit.
I en av hans memoarer berättar han om tiden då han var inkallad i Svenska försvarets tjänst. Han försvarade landet under 566 dagar men någon hemlängtan hade inte då han endast vid två tillfällen tog tillfället i akt att besöka Göingebygden. Inkomsterna i landets tjänst uppgick under denna tid till 669 kronor med ett sparat kapital på 200 kronor!

Den 8 april 1941 ryckte 20-årige ynglingen Egon Nilsson in som soldat till Kungliga Älvsborgs Kustartilleriregemente i Göteborg. Efter några veckors exercis och krälande var Egon en fullgod soldat i Svenska försvaret. Placeringen blev på Känsö i yttersta delen av skärgården under 14 månader. Egon berättar att från stationeringsorten kunde han se både Brännö och Vinga fyr.
Efter några skott från luftvärnskanonen var Egon klar för ”på post för Sverige”.


På post för Sverige


Kontakten med hembygden var nog tämligen sparsam. Att skriva personliga brev var inte Egons starka sida. Först på senare år kom det då och då en personlig hälsning på ett vykort någonstans i Sverige!
Under krigstjänstgöringen kunde både ”knekten” och anhöriga använda portofria försändelser.

 

Med detta märke kunde brev sändas till ”Fältpost nr xxxxx”.


Två timmars vakttjänst vid kanonen och sen var det några timmars vila i baracken.
Egon var så nyfiken på en sjöminas konstruktion att han anmälde sig frivilligt att desarmera denna. Allt gick bra! Under en ledig dag tog Egon ut permission och denna blev förlagd till Göteborg. Då passade han på att beskåda den då bärgade ubåten Ulven som förliste med 33 mans besättning den 15 april 1943.

Den 23 oktober blev det muckardags efter 566 dagar i fosterlandets tjänst och Egon åkte hem till Hagsjö. Friheten i det civila blev kort då Egon fick inkallelse att den 30 maj 1944 inställa sig vid Nya varvet i Göteborg. Strax blev han transporterad till Trelleborg och kustartilleriets luftvärn. Där stod den stora kanonen laddas för verkningseld.. Efter 30 tämligen händelselösa dagar blev det muck igen. Då fick Egen resa till Göteborg för att ”lämna in”. Sen blev resa till hemorten. Igen.
Vid någon tillfälle vistades Egon vid Bulltofta flygfält där cirka 30 Engelska bombplan hade tvingats ner. Ytterligare två repmånader fick Egon bevista men dessa var förlagda till Karlskrona. Bonnapågen Egon som blev kustartillerist med vida havet som utsikt till skillnad från steniga åkrarna i Hagsjö.

Detta är ett urplock från ”Egon mitt i byn” och en del av hans nertecknade memoarer.
Fråga medan tid är!

Som personlig nära vän till Egon fick jag höra många händelser från hans liv. Ofta hade han det redan nertecknat eller också skrev han medan tid var...

Top