SLÄKTTRÄFF MED VAPEN I GÖINGE

VITTSJÖ. Släktträff med Kämpe och två vapen. Släkten Kämpe härstammar från salpetersjudaren Anders Tufvesson 1705- 1759. Namnet Kämpe kom till först i nästa generation. Anders son Tufve (1745- 1812) fick då namnet Kämpe. Två vapen från två generationer finns bevarade och de båda träffades här om dagen för första gången efter många år.

Ola Kämpes mynningsladdare och Per Kjämpes sabel sida vid sida.

I senare generationer finns Per Kjämpe 1775-1860. Per hade bland annat sonen Ola Kämpe 1803-1903.
Per Kämpe var husar vid Norra Skånska Kavalleriet. Han deltog bland annat i det stora slaget vid Leipzig 1813 och hans sabel från denna strid finns bevarad hos en ättling.
Ola Kämpe var alltså son till Per Kämpe. Ola blev över 100 år gammal. Enligt uppgift skulle han på 1800-talet ha skjutit den sista vargen i Skåne! Hans gevär finns numera hos en ättling till Ola.

Beträffande Pers sabel är denna tillverkad i Eskilstuna 1811 enligt beteckningar på sabeln. Per beviljades avsked 1815 och fick behålla sin sabel. Då sabel inte skulle användas i strid slipades eggen ner.

I mässingsplåten finns ingraverat O P Kämpe Hästhult.

Beträffande Olas gevär är detta en enpipig mynningsladdare med laddstake. På träkolven finns en mässingsplåt och där finns instansat O P Kämpe Hästhult. O P står för Ola Persson. Geväret är försett med hane som skulle slå an mot en knallhatt som i sin tur antände krutet. Kolven är tämligen rikt graverad med några beslag av mässing. Sannolikt är det geväret som Ola nedlade en varg med.
Båda klenoderna är i säkert förvar hos privatpersoner och släktingar, på skilda håll.

Top