DET HÄNDE FÖR 115 ÅR SEN, 1901

VITTSJÖ. Tiden rusar iväg då nya tider kommer. Kanske kan det vara både nyttigt och intressant att se tillbaka på vad som hände i Vittsjö för 115 år sen

 • Då vid 1906 års början fanns det 2 206 boende i församlingen/socknen. Förra året var det en ökning med 21 boende.
 • Förlofning tillkännagavs Nyårsafton 1900 mellan omkring 70 årige f d källarmästaren Konrad Wilhelm George Knoblauch och 22 åriga Elise Charlotte Nilsson i Wittsjö. Knoblanch hustru avled i oktober 1900. Konrad Knoblach avled 4 december 1905.
 • Hessleholm Wittsjö skyttegille hade 62 aktiva skyttar. Under förra året avlossades 2 315 skarpa skott. Ordförande Håkan Waldau föreslog att Vittsjö skulle bilda eget skyttegille. Bildandet skedde kommande samling. Skyttepaviljongen (JUF-stugan) uppfördes 1904.

alt

JUF-stugan sedd från Västanskogen.

 • Garvare Anton Celin meddelade att han flyttat sin garverirörelse till sin nybyggda garveristation. Han hade även ett lager av skomakeriartiklar till salu samt mottog skinn för garvning.
 • Tre tågsätt i vardera riktningen passerade järnvägsstationen, varav ett snälltåg i vardera riktning!
 • Varför tas inte den person till laga näpst som särskilt på söndagar säljer både drinkar och kaffegök? Det frågade en person med ”söndagsfrid”.
 • Kyrkostämman beslutade att avskaffa klockareinstitutionen. Genom kommande lag skulle de göromål preciseras som kunde åligga kantor och organist att utföra på pastorsexpeditionen.
 • Efter 15 år fortsatte diskussionen att anlägga järnväg sträckan Perstorp- Röke- Vittsjö. Diffusa planer fanns även att anläggs järnväg Vittsjö- Verum- Osby!
 • 20 800 kronor erhölls i bidrag från k m:t att förbättra vägsträckningen från Snickaretorp till Vittsjö. Därmed skulle Skinnkjortlaliden försvinna.
 • I mitten av juli månad konstaterades att 400 sommargäster hade besökt och inkvarterats i den idylliska platsen som senare blev ”kulturort”!
 • Vid 1901 års slut angavs att det fanns 2 155 personer i församlingen, en minskning med 44!
 • Uppgifterna angående befolkningens antal sköttes på den tiden från pastorsexpeditionen. Som framgått i artikeln kunde det vara kantor eller organist som skötte räkningen. Räknekonsten var kanske inte den allra bästa.
Top