DET HÄNDE FÖR 110 ÅR SEN, 1906

VITTSJÖ.

 • Vid 1906 års början var det 2 177 boende i socknen/församlingen. En minskning med sex personer under förra året.

alt

Annonsen delgav följande.

 • Vittsjö åkeri utförde skjutsar enligt skjutstaxa upp till 1,5 mil. Boende inom församlingen erhåller något billigare taxa.
 • Kommunalstämman beslutar att erhållit statsbidrag på 367 för enskildt vägunderhåll skall i stället användas till nylagda vägen Vittsjö- Englarp.
 • Gräddmejeriet beredde förra året 800 kilo smör. Klagomål framfördes att gräddmejeriet betalade 2:20 medan gräddmejeriet i Värsjö betalade 2:25 per kilo smörfett.
 • Entreprenadauktion hölls för uppförande av blivande fattiggård. (Kristenstorp). Byggmästare J E Johansson antogs med anbudet på 14 485 kronor.
 • Lantbrukskursen fick 130 anmälda lantbrukare och tog sin början klockan 11 och skulle pågå under fyra dagar. Vid något tillfälle fanns det närmare 200 besökare varav några kvinnor.
 • Det för tillfället obebodda skolhuset i Hårsjö fick besök. Inkräktarna hade spikat för fönstren med sängkläder så att inget ljus skulle vara synligt från lärarens bostad. De hade kokat potatis och tömt två saftflaskor. När inkräktarna avlägsnade sig tog de med sig en filt.
 • Två nya serveringsställe öppnades dels i gästgivaregården samt på hotellet. Frågan ställdes om kommunalstämman var tillfrågad?
 • Torparen kom hem, något berusad och gjorde upp eld i spisen. Han satte sig på en stol framför spisen med somnade. Under sömnen lutade han sig närmare spisen. Han vaknade med örat på den glödheta plattan. Han fördes till sjukhuset i Kristianstad för vård.
 • Under förra året avsändes från poststationen i Emmaljunga 9 776 frankerade brev samt 4 524 enkla brevkort. Dessutom avsändes över 300 rekommenderade försändelser. (Poststationen i Emmaljunga upphörde 1970).
 • En person reste till Örkelljunga för att bli botad med ”lappskott”. Med någon mystisk förladdning skulle det onda skjutas bort!
 • Lustresa med extratåg ordnades med utgång från både Markaryd och Hässleholm. Uppehåll gjordes på mellanliggande stationer.
 • Mode- & Sybehörsaffären öppnade i urmakare Håkanssons hus av Jenny Persson.
 • Hedda Petersson från Växjö köpte en tomt på 2 000 kvm för uppförande av välbehövligt pensionat. (Tallbacken). Senare antogs byggmästare J E Johansson att uppföra pensionatet för 8 000 kronor.
 • En kvinna födde ett dödfött barn i enslighet. Barnet grävdes ner på kyrkogården men efter anmälan grävdes liket upp för obduktion.
 • En lantbrukare körde våldsamt från Bjärnum till en by utanför Vittsjö med sina hästar. Hästarna raglade och var drypande av svett. Mannen åtalades.
 • Det var val av lärarinna. Skolrådet röstade på den mest lämpade men en ledamot hade annan åsikt: ”Ja röstade på den andra för hon va ju så granner”!
 • Olof Johansson betalade tre- tio kronor per hektoliter äpplen.
 • Drängen Joh. Andersson var en verklig trotjänare då han varit i tjänst hos riksdagsman N S Håkansson under 46 år.
 • Omsättningen var god på marknaden i Vittsjö. Då avsändes på järnväg 103 nötkreatur samt elva hästar till olika platser i södra Skåne.
 • Läraren F Fristedt var ende sökande till skolläraretjänst i Björstorp och Lönsholma folkskolor. Han blev vald!
 • Kyrkans torn skulle täckas med ekspån beslutade kungl intendentsämbetet. Kyrkorådet hade föreslagit galvaniserad plåt till taket.
 • Julottan i kyrkan hölls på Juldagen klockan 1 e.m.
 • Vid årets slut var folkmängden 2 168 personer.
Top