FLYGPLANSFABRIK I VITTSJÖ

VITTSJÖ. Fabriken i Vittsjö som tillverkade flygplan hade varken start- eller landningsbana. Det var under andra världskrigets början som denna tillverkning skedde, närmare bestämt vid Lehultsvägen. Någon instrumentering i flygplanen fanns inte då flygplanen var tillverkade på Hjalmar Ekstrands möbelfabrik!

alt

Attrapp av jaktflyg vid Lehultsvägen.

 Även i neutrala Sverige var det känning av den fasansfulla verkligheten utanför landets gränser. Sverige klarade sig från ockupation tack vare regeringens skumma och delvis förrädiska planer! Hotet mot Sverige minskade men risken fanns att överenskommelse kunde brytas. För att visa beredskapen i Sverige lät försvaret bygga ett antal jaktplan i masonit. Dessa plan skulle ställas ut på snabbt iordningställda flygfält, företrädesvis i obebyggda skogiga trakter. Fientligt flyg skulle då upptäcka försvarets flygkraft med ett antal uppställda flygplan från möbelfabriken i Vittsjö!

Om fientliga bombplan kom inflygande skulle de lätt upptäcka attrapperna och fälla sina bomber? Flygplanets vingar och själva flygkroppen lastades på järnvägsvagn i Vittsjö för att monteras vid framkomsten till uppställningsplatsen. De allra fösta attrapperna tillverkades av kraftig papp för att senare övergå till plywood och masonit. Några av attrapperna blev skadade och återsändes till Vittsjö för reparation. De lastades av vid bangården och ett befäl av högre rang passerade. Han frågade då om ”flygvapnet var informerat om olyckan”, med flera plan inblandade? Efter en tid fick Ekstrand besked att tillverkningen skulle flyttas till Linköping. Detta efter att en intresserad person hade varit i Vittsjö, studerat planen samt tagit nödvändiga mått!

Top