DET HÄNDE 1921, FÖR 95 ÅR SEN

VITTSJÖ.

 • Då vid 1921 års början var folkmängden 1 908. En ökning med 40 under förra året. Då hade 213 flyttat in medan 192 hade lämnat församlingen.
 • C. Aron Bengtsson i Björstorp skall ha stor skoauktion på Hulegården. Ett större parti av Svenska skor i olika utförande skulle säljas.
 • Föreläsningsföreningen planerade sju föreläsningar under tiden fram till april månad. Inträde var två kronor medan äldre släpptes in för 25 öre och barn kom in för 15 öre.alt
 • Bilden, Sång och musikfest hölls i biograflokalen. Sannolikt var det Frälsningsarmén som arrangerade
 • Den 1 februari höjdes brevkortsportot till 15 öre och korsbandsportot höjdes till 10 öre.
 • Tandläkare Siri Lindstedt hade praktik i villa Sjöglimt.
 • Elektricitet kom till Emmaljunga 1926. Redan 1921 började Emmaljunga energiförening u.p.a. annonsera efter ledningsstolpar. Det behövdes över 200 stolpar från sju till elva meter långa. Träslaget skulle vara fur och vinterhugget.
 • D J Danielsson annonserade att han sålde olika tyger, svarta och vita lämpliga till konfirmation. Dessutom fanns färdiga kostymer.
 • Kyrkostämman hade att ta ställning till anslag till elektrifiering av skolorna i Hårsjö, Emmaljunga och Björstorp. Stämman beslutade teckna andelar.
 • A Kvist i Vejshult hade 50 telefonstolpar av ek till salu.
 • En kaféidkare dömdes till 20 kronor i böter för olaga försäljning av alkoholfria drycker!
 • En partiell solförmörkelse inträffade i april månad.
 • Försörjningshemmet sålde en fargalt från äkta Dansk lantras. Detta för undvikande av inavel!
 • Frälsningsarmén kom till Skansen för friluftsmöte. Ett par dar senare var det friluftsmöte i Bokskogen i Emmaljunga.
 • Kommunalfullmäktige avstyrkte ansökan om utskänkning av pilsnerdricka. Voteringssiffrorna blev 17- 6.
 • Gustaf B Nilsson sålde det mesta från cement till byggnadsbeslag.
 • Bjärnums torvströfabrik sökte arbetare för kupning och bärgning av torv vid fabriken i Vittsjö.
 • 15 sökande anmälde sitt intresse för landsfiskalstjänsten i Verum distrikt. En av sökande var landsfiskalen i Åsele distrikt, Sigfrid Fluur. Han fick även tjänsten och bosatte sig i Vittsjö.
 • Befattningen som kyrkvaktmästare utannonserades. Detta sedan mångårige Petrus Nilsson hade avlidit. (Karl Gustavsson tillträdde sin tjänst 1938).
 • Med ett par dagars mellanrum var det inbrottsstölder hos några affärsidkare.
 • Gabriella Svensson antogs som lärarinna vid Hultatorp mindre folkskola. Hon var då nyexaminerad småskollärarinna!
 • Jaktklubben höll på med intagande av förfriskningar då någon kastade en blick ut genom fönstret. Där gick en femtaggad älg och lugnt betade. Efter en stund fortsatte älgen till mer givande föda på åker med havre.
 • En handlare dömdes till 15 kronor i böter för olaga försäljning av pilsner. Några veckor senare dömdes han till 60 kronor i böter för olaga brännvinsförsäljningVid 1921 års slut var befolkningens antal 2 417. En minskning med 32 personer. Uppgifterna vid årets början och slut erhållna från tidningsartiklar! En viss % i felräkning kan inte uteslutas!
Top