DETTA HÄNDE 1926, FÖR 90 ÅR SEN, I VITTSJÖ

VITTSJÖ.

 • Då vid årets början var folkmängden 2 488 personer. En minskning med tre personer under förra året.
 • Det kom 40 äldre församlingsbor till dukade långbordet i Missionshuset. Det var kyrkliga ungdomskretsen som bjöd. Pastor Fredlund och kantor Elsa Andersson underhöll med sång och musik.
 • De båda kyrkliga tjänarna underhöll även då kyrkliga arbetsföreningen hade julfest.
 • Hjalmar Perssons Conditori sålde bröd från Albert Svenssons bageri i Osby.
 • Detta år började även EFS bibelkurser i Missionshemmet (Vittsjö skog) och pågick årligen till 1996.

alt


Denna annons om Bibelkurs var införd 1926-01-21.

 • En äkta fargalt fanns tillgänglig på Oretorps gård.
 • Åter kom det hälsning från Mongoliet där Magnus Björklund verkade några år. Det var inte enbart Magnus som hade glädje av tidningen Norra Skåne som sändes dit. Även mongolerna gladdes åt ”avisorna" som de använde till tapeter!
 • En ledamot i hästuttagningsnämnden begärde hos kommunalfullmäktige reseersättning för sina färder. Han fick själv betala slitaget och bensin till sin bil! Ett halvår senare blev 20 kronor dagstraktamente beviljat inklusive bilersättning.
 • Kyrkostämman beslutade att inköpa tvenne ljuskronor till orgelläktaren. Dessutom skulle tio lampetter monteras i kyrkan. Därtill skulle tvenne höga ljusstakar inköpas till altaret. Sammanlagda summan för dessa köp beräknades till 700 kronor. Levande ljus användes då kyrkan elektrifierades först 1937.
 • Idrottsföreningen hade stor basar i Vittsjö pensionat. Fem stora festsalar var orientaliskt dekorerade.
 • Ett stort slakteri var till uthyrning. Lokalerna kunde även vara passande till bilverkstad! (?)
 • Flera socknar var kallade till sammanträde för att diskutera anläggande av en stärkelsefabrik i Vittsjö. Det bildades en kommitté som planerade för fabriken vid Vittsjö kvarn.
 • Kyrkostämman beslutade, efter godkännande från folkskoleinspektören, att treårig småskola skulle inrättas i Hultatorp och Hårsjö skolor.
 • En övergiven älgkalv upptäcktes i Lilla Frösboholma. Kalven fick omvårdnad och fann sig väl tillrätta i familjen. Älgen Esau fann sig. Många kom för att få en blick på det nu tama vilddjuret men det kostade 25 öre i entré. Esau såldes senare till Löberöd.
 • Elementär bildad ungdom togs emot för sommarkonfirmation.
 • 50 anställda vid J W Nilsson korgmöbelfabrik i Emmaljunga strejkade då något nytt avtal inte hade tecknats.
 • Nytt fall av mul- & klövsjuka inträffade. Inom närliggande socknar var det förbjudet att utföra klövbärande djur. Även skytteföreningen inställde planerat skytte.
 • Trädgårdsmästare T Andersson öppnade Frukt- o Grönsaksbutik intill järnvägsstationen. Han utförde även bukett- och kransbindning.
 • 109 småskollärarinnor anmälde sig som sökande till den lediga tjänsten i Gundrastorp skola. Orsaken var att lärarinnan Johanna Bengtsson, Lönsholma slutade efter 37 år tjänst i skolan. 67 folkskollärare varav 19 lärarinnor anmälde sitt intresse för tjänst i Vittsjö folkskola. Antagen i Vittsjö blev Henry Sönnerqvist från Lund.
 • Varmbadhuset hade öppet onsdagar och lördagar. Förutom varmbad kunde även serveras medicinska bad av olika slag.
 • Den 70 årige mannen var känd för djurplågeri. Vid misshandel av en ko råkade mannen falla ner i en torvgrav. Efter timmar upptäcktes mannen och byns män kallades samman för att hjälpa. Mannen var känd för sin grymhet och grannarna gjorde sig ingen större brådska att hjälpa. För att göra vistelsen i den dyiga torvgraven så lång som möjligt beslöt grannarna att hämta en stubbrytare för att dra upp mannen. Efter några timmar kunde den dyngsure ta sig hem.
 • Lantbrevbärarens linje Vittsjö- Hästhult skall utsträckas till Otto Persson i Hästhult med oförändrade tre turer per vecka.
 • H Zaunders öppnade välsorterad Speceri- och Diverseaffär i spannmålsaffärens fastighet.
 • Kyrkostämman beslutade att fortsättningsskola skulle införas i Vittsjö, Björstorp och Snärshult med fem lektionsdagar per vecka.
 • Brandkåren beslutade att inköpa en nyare motordriven brandspruta till förmånligt pris.

alt

Det var denna brandspruta som inköptes 1926.

 • Telegrafstyrelsen tillstyrkte att fria telefonsamtal mellan Markaryd, Vittsjö och Bjärnum telefonstationer skulle gälla.
 • Befolkningens antal vid 1926 år slut var 2 481 personer.
Top