DET HÄNDE 1931, FÖR 85 ÅR SEN

VITTSJÖ. Vi får här återigen ta del av Ebbe Perssons fantastiska arkiv med noteringar om vad som har hänt i bygden. /red anm

 • Förra året ökade befolkningen med 9 och var vid 1931 års början 2 440. Omsättningen var ganska god då 152 flyttade in och 140 personer flyttade från församlingen.
 • Lilli Zickerman blev omvald till ordförande i länets hemslöjdsförening.
 • Ärendelistan inför kyrkostämmans sammanträde kungjordes från predikstolen.
 • Helge Henningsson övertog lanthandeln i Snärshult > 1973.

Snärshult lanthandel i dag: Exteriören har inte förändrats under mer än 40 år.

 • Lantbruksstyrelsen begärde yttrande angående Kraxasjöns sänkning att att bereda torrläggning av mark i Vittsjö, Markaryd och Fagerhult socknar.
 • Föreläsningsföreningens föreläsningar började på söndagar klockan 3.15 på eftermiddagen.
Under vårterminen planerades 6 föreläsningar och samma antal planerades för hösten.
 • Planering pågick för uppförande av Missionshemmet samt komministerbostad. Dessutom diskuterades ombyggnad av gräddmejeriet till mjölkmejeri.
 • ”Cykel Nisse” i Emmaljunga övertog dåvarande cykelverkstad. (Nu finns Q8 på platsen).
 • På grund av bristande utrymme sålde snickare Joh. Nordén flera trävita eller målade mindre möbler.
 • Betty Ottosson sålde tyger från nyligen hemkomna stuvar och Gustaf B Nilsson sålde flytande melass.
 • Flera telefonstationer inom större område erhöll utökad frikrets till en kilometer i radie från telefonstationen.
 • Poststationen med nyanställde stationsmästare Sture Hallenborg flyttade från järnvägsstationen till Zaunders fastighet.
 • Kommunalfullmäktige godtog anbudet på 4 400 för uppförande av arrendebostad vid Kristenstorp försörjningshem. Anbudet lämnat av Gustaf Johansson, Lehult.
 • Större exekutiv auktion hölls på många fastighetsdelar i en by öster om Emmaljunga. Fiskodlingsföretaget A B i Malmö köpte samtliga objekt för 54 960 kronor.
 • Severin Svensson med Vittsjö kaffehandel tipsade att det kunde vara lämpligt med Zoega kaffe till mors dag.
 • Vilohemmet för barn annonserade efter pålitlig och barnkär flicka i åldern 18-20 år.
 • Stina Karlsson, Ubbalt avlade realexamen vid Hässleholm samrealskola.
 • I Nordöstra Skåneserien div. III klådde Vittsjö gästande Gylsboda med 3-0. (kommentar i referat: Hemmalaget segrade, vilket här inte sker så ofta).
 • Palmérs fotoateljé framkallade, kopierade samt förstorade.
 • Blixtnedslaget i kyrkans torn skadade även taket. Tills vidare skulle tillfällig lagning ske. Beträffande åskledares installation bordlades frågan då ingen utredning förelåg! Senare beslutades att taket skulle täckas med tjärad spån.
 • En mindre oorganiserad strejk hade tydligen utbrutit. En så kallad strejkbrytare hade misshandlats så svårt att han måste söka sjukhusvård. Vid tingsförhandlingarna var tio personer instämda för misshandeln men hade svårt att minnas något från kvällen.
 • Vittsjö Möbleringsaffär utförde alla arbeten inom tapetseringsyrket.
 • K m:t medgav att elektricitetsföreningen fick framdraga avdelningsledning med två transformatorstationer i trakten vid Kvidala.
 • Kyrkorådet avsynade till full belåtenhet de nya bänkarna i kyrkan. Kyrkorådet beslutade vidare att anlita konstnären Gelin att utföra behövliga konstnärliga måleriarbeten. Övriga måleriarbeten skulle utföras av Carl Ottosson.
 • Pensionärer och barn åkte i tolv personbilar från Osby för att njuta av det vackra Vittsjö. Komminister Olivius var ciceron både till land och till sjös.
 • Gårdsägaren jämte en bekant stod under tak för att skyla sig mot regnet. Helt plötsligt slog blixten i uthuset. De två männen jämte en åldrig kvinna lyckades släcka den uppkomna elden. Mycket ringa skador uppstod.
 • Kafé Viken med strandservering var lämpligt utflyktsmål med stor parkeringsplats för bilar.
 • Norra Skåne kostade nio kronor i årsprenumeration för 348 prenumeranter i Vittsjö med tre dagars utgivning per vecka.

 

 • BILD: Josef Jönsson i Kvidala var över 60 år då han företog sin första flygtur. Flygplanet var en Junkers F 13 med 6 cylinders motor på 320 hk. Hastigheten var 180 km/tim. Planets längd var 9,6 meter samt bredden 17.75 meter. Besättningen bestod av 2 man och det fanns plats för 4 passagerare.
 • Över 40 personer passade på att se Vittsjö från ovan för tio kronor. Det var A B Aerotransport med löjtnant Åhnblom som pilot. Sannolikt var Vittsjön start- och landningsplats.
 • En bilförare idkade högertrafik redan 1931 varvid kollision uppstod mellan två fordon. Högertrafikanten påstod att han var utan skuld då mötande bilist kört på honom!
 • Missionshemmet (Vittsjö Skog) invigdes strax för julhelgen.
 • Från och med kommande år, 1932 höjde Sparbanken inlåningsräntan till 5%.
 • Vid årets slut var folkmängden 2 442 personer.
Top