DETTA HÄNDE i Vittsjö 1941, för 75 år sen

VITTSJÖ. Vi får här fortsätta att ta del av Ebbe Perssons fantastiska arkiv med noteringar om vad som har hänt i bygden. Nu är vi framme vid krigsåren /red anm

 • Vid 1941 års början var folkmängden i Vittsjö församling 2 705, en minskning med 16 personer förra året.
 • Detta år kostade Norra Skåne i årsprenumeration tio kronor. Utgivningsdagar var tisdag, torsdag och lördag.
 • Andra världskriget pågick och därmed var det ransonering även på bensin. Inköpskort kunde ansökas för en månad i sänder.

 • Bilden visar ett av de många sorters ransoneringskort från andra världskriget.
 • Lärarinnan Agda Svensson sökte en ensamjungfru som på egen hand kunde sköta ett hushåll.
 • NTO inbjöd till programmet ”Oförberedda talare”!
 • Inför krigshotet skulle varje Svensk man, född 1881- 1925 avge mönstringsblankett.
 • Örtoftagården i Emmaljunga annonserade att sälja en stark arbetshäst. Dessutom såldes två byggnader för nedrivning.
 • Speciella ransoneringskuponger för matfett delades ut.
 • Tvångsavverkning av skog till vedeldning pågick. Skogsarbetare kunde erhålla upp till 3 kronor per m². En stor del av veden kommer att kolas till gengasdrift. Byggverksamheten gick på sparlåga under krigets dagar och därför var det svag efterfrågan på timmer.
 • Livsmedelskommissionens ransoneringskalender gav varje vuxen person att under två veckor inhandla 250 gram ost, halvfet, trekvartsfet eller helfet.
 • Carl Viberg i Emmaljunga, telefon Emmaljunga 10 annonserade att han utförde alla slags körslor med tre tons lastbil.
 • Statens bränslekommission lät meddela att skogsägare och andra vedavverkare skulle deklarera hur många meter osåld ved som fanns.
 • En kolbod i Bröna, innehållande 25 m² kol brann ner till grunden. Boden låg intill en i bruk varande kolugn.
 • Dansen i Idrottsgården blev inställd på grund av bränslebrist.
 • Under krigstiden var det brist på ammunition hos skytteföreningarna. Vid fältskjutning skulle varje tävlande medföra 30 tomhylsor.
 • Ferdinand Nilsson i Hultatorp hade telefon 1941 men den var ansluten till Skånes Fagerhult med nummer 52 B. Troligen ändrades anslutningen 1943 då Hästhult telefon station anlades med anknytning till Vittsjö.
 • Hilma Lönnqvist öppnade matservering i Emmaljunga.
 • Riksmarschen på skidor samlade 50 startande varav 43 klarade provet som var tidsbegränsat till två timmar medan kvinnorna hade kortare färdväg men samma tidsmarginal.
 • FIX utförsålde alla klänningar till enastående billiga priser.
 • Brottarklubben mötte Lönsboda BK som besegrades med 7- 0.
 • Affärsmannen annonserade ut fyra bilar. Den bilen med nya däck fann nog köpare i krigstiden liksom bilen med gengasaggregat. Övriga fordon var nog svårsålda då bensin var en bristvara.
 • Kommunalfullmäktige var tämligen generösa. Tre pensionat erhöll tillstånd att utskänka vin. Sex andra pensionat fick tillstånd att servera öl.
 • Beträffande ransoneringen av kött och fläsk kom nya bestämmelser. Köp av ransonerad vara skedde enligt tabell med poäng. Visst poäng översattes till kupong på ransoneringskortet. Byråkratiskt!
 • Sångkören hälsade våren välkommen med ett sångprogram från Bröderna Larssons balkong.
 • Foderbristen var påfallande för lantbrukarnas kobesättning. Därför kom korna tidigt ut på det som skulle vara grönbete men torka och ogynnsam väderlek blev det mer fnöske än gräs.
 • Busslinjen Vittsjö- Tyringe-Vittsjö var inställd en vecka på grund av reparation av bussen.
 • Sommarens torka och ovarsamhet med eld var orsak till sex mindre skogsbränder på någon vecka.
 • Folkhushållningen meddelade att det blev extra tilldelning av 125 gram matfett. Därtill nersättning av priset med en krona och 50 öre per kilo. Två kilo socker blev extra tilldelningen för syltning av bär. Dessutom kommer ytterligare tre kilo socker att tilldelas mot avlämnande av giltigt ransoneringskort.
 • Skånska Banken erhöll tillstånd att öppna filialkontor i samhället.
 • Ett extra spår skall anläggas vid stationen i Emmaljunga. Banvall skall byggas upp så att mossajärnvägens vagnars last skall tippas direkt i järnvägsvagnen.
 • Tage Troedssons charkuteri bytte ägare. Viktor Hedström överlät rörelsen till Nils Persson. Telefon 111 Vittsjö.
 • Ida Karlsson överlät sin butik: Matvaru- och slöjdaffär till Oskar Sjöholm. Telefon 108 Vittsjö.
 • Kommunbibliotekets filial i Emmaljunga församlingshem har öppet onsdagar klockan 19-20.
 • Ransoneringen ställde till problem för bönderna som hade anställda till att plocka potatis. Serverades det potatis borde ransoneringskupong lämnas! Kanske serverades det potatismos eller rabbemos?
 • En i Vittsjö född taxichaufför mördades vid Olofström.
 • Livsmedelskommissionen meddelade att nya rabattkort för matfett och mjölk kommer att delas ut.
 • Torkan hade inverkat på växtligheten i Stockholm. Foder till korna var begränsad. Därför kördes dagligen 1 700 liter mjölk till Stockholm. Vittsjö levererade 700 liter, Röke 700 liter och Torup 300 liter. Detta skedde under november månad.

 • Bilden: Från detta mejeri sändes 700 liter mjölk till Stockholm.
 • Folkmängden vid 1941 års slut var 2 725, en ökning med 32 personer under året.
Top