DET HÄNDE 1946, för 70 år sen

VITTSJÖ. Vi får här fortsätta att ta del av Ebbe Perssons fantastiska arkiv med noteringar om vad som har hänt i bygden, /red anm

 • Den 1 januari 1946 var befolkningens antal i församlingen 2 780 personer en ökning med elva. Omsättningen förra året var tämligen omfattande då 206 personer flyttade till församlingen medan 214 flyttade ut.
 • Allan Andersson omvaldes till ordförande i SLU.

Särtryck ur Ransoneringskalendern.

 • Trots Andra världskrigets slut fortsatta ransoneringskalendern, även för inhemsk produktion. Under en månad tilldelades varje person 3½ liter mjölk per kupong, sammanlagt 24 liter! som då var nersatt med 52 öre per liter!
 • Till ordförande i NTO-logen Syskonkedjan valdes Stig Andersson. (Henning Anders Stig!).
 • GIK:s ordförande blev Sten Wolff.
 • Gustav Persson (Flygvägen) valdes till ordförande i JUF.
 • Bröderna Larsson utsålde restpar extra billigt 300 dam- och flickskor.
 • Emmaljunga energiförening erhöll statsbidrag för elektrifiering av byarna Hyngarp och Björstorp. Så snart möjligheten gavs skulle samtliga byar i socknen få tillgång till elektrisk ström.
 • Sågmästare Knut Perssons son Arne föddes enligt Legala nyheter, liksom sadelmakare Torsten Johnsson son Krister.
 • Betty Håkansson omvaldes till ordförande i Husmodersföreningen.
 • Vittsjö Möbelfabrik erhöll tillstånd att utöka sin anläggning med ytterligare 16 meter varvid fler personer kunde anställas.
 • Ida Svensson nyvaldes till ordförande inom Röda korskretsen.
 • Skomakeriarbetare Ernst Svensson valdes till ordförande i Emmaljunga Vattenverk.
 • I samband med firande av 20 års jubileum valdes Lars Eliasson till ordförande inom Emmaljunga GoIF.
 • I flaggprydda slädar ordnades slädparti från Hultatorp skola till Vittsjö skola där eleverna fick se skioptikonbilder.
 • Emmaljunga parkförening ordnade lekplats på en 1 500 m² arrenderad mark norr om järnvägsstationen.
 • Emmaljunga Folkets Hus skall om- och tillbyggas för 60 000 kronor.
 • Oscar A Johansson öppnade bilskola, godkänd av länsstyrelsen.
 • Planer fanns att inrätta en Nordisk folkhögskola i Oretorp. Senare avslog Regeringen framställan.
 • Byggnadsstyrelsen yrkade avslag på GIK:s framställan att anlägga idrottsplats på ”Vången”.
 • Postanstalterna i Vittsjö hölls stängda Marie Bebådelsedag. Även brevbärningen var inställd denna dag. På Påskafton stängde postanstalterna klockan 14 medan ”posten” var stängd Annandag påsk då all lantbrevbäring också var inställd.
 • Kommunalfullmäktige röstade ner förslaget att Vittsjö och Emmaljunga borde bilda municipalsamhälle.
 • Mejeriet annonserade efter bilbiträde. Med annat ord var det en plats på lastbilens flak som ”kannplockare”.
 • Det blev 78 sökande till tjänsten som häradsskrivare i Vittsjö fögderi med placering i Hässleholm.
 • Samtliga butiker i Emmaljunga beslutade att affärerna kommer att stängs klockan 17 på lördagar.
 • Firandet av Valborgsmässoafton med bål och tal hölls första gången i Emmaljunga detta år. Talet till våren blev ett politiskt tal och i stället för Nationalsången som avslutning blev det ”Vintern rasat”.
 • Idrottsgården bytte namn till Skanssund.
 • Den ökade postmängden från Vittsjö till Verum blev för påträngande för den till fots gående lantbrevbäraren. Biltransport var utesluten liksom transport med buss. En höjd ersättning till den gående lantbrevbäraren ansågs lätta på bördan!
 • Folkhushållningen meddelade att vid yrkesmässig tillverkning av matbröd får inte matfett inkavlas i degen. Däremot fick tydligen fett inkavlas i degen. Då skulle minst tre hektogram per kilo inkavlas i degen. Ett bröd vägande minst 32½ gram skulle kosta 2:15. Krångelsverige redan då!
 • VoIF tog andra placering i stadsloppet. Från Vittsjö deltog Gunnar Eklöv, Bertil Eklöv, Gösta Bengtsson, Gunnar Karlsson och Gustav Pettersson.
 • Folke Karlssons villa hade flera besök där villan låg intill en korsning. Lastbilar och cyklister tuschade till villan då och då. Många arbetskamrater hjälpte till med flyttning till andra sidan vägen. Under flyttningen lagades både mat och bryggdes kaffe i villan som var på drift.
 • Brandkåren fick inte uträtta något vid en skogsbrand i Ubbalt. Ett häftigt skyfall släckte elden innan brandkåren kom fram.
 • Det godaste kaffet var SOLO kaffe som såldes av O.P. Nockander.
 • Midsommardagen var postanstalterna stängda och ingen lantbrevbäring förekom.
 • Ungdomens midsommarfirande hölls i Getahålan. Arrangörer var Kyrkl ungdomskretsen, JUF, NTO och SLU. Den kraftiga nederbörden var orsak till vattensamling i hålan. Festen förlades till intilliggande högre terräng!
 • Tältmöten började hållas i Hästhult på den plats där missionslokalen senare skulle uppföras. Missionshuset är numera en lagerlokal.
 • Komminister Carl Eijlert sökte och fick kyrkoherdetjänst i Torrlösa pastorat.
 • Åke Björnstrand öppnade pappers- och kortvaruaffär i Emmaljunga. Även söndagsöppet klockan 9-11.
 • Vittsjö Fiskhall sålde stor och fet sill till saltning. 90 öre per kilo.
 • Emmaljunga spelade fotboll på hemmaplan och klassade ut Markaryd med 3-0. En vecka senare gästade Västra Torup Emmaljunga och klådde hemmalaget med 9-1.
 • 283 orienterare anmälde sig till Emmaljunga GoIF:s orienteringstävling.
 • Hultatorp elektricitetsförening ansökte om statsbidrag för elektrifiering av byarna Mörkhult, Hultatorp, Boalt, Björkholm,Kemblehöjalt och Hästhult Tunnby. Belysningen hade funnit med hjälp av fotogen och karbid. Dessutom fanns privata vindmöllor i Hultatorp och Mörkhult samt elverk vid dammarna i Boalt.
 • Området Vången som idrottsplats skrinlades. Då agerade GIK på egen hand och inköpte 21 900 kvm mark i Västanskogen. Det visade sig vara ett bra köp då Idrottsparken nu är förlagd på denna plats.
 • 17 företagare annonserade om sina tjänster till allmänheten. Ingen av dessa företagare finns kvar i dag.
 • Den 15 år gamla brottarklubben inbjöd ungdomar till träning. Det kom 30 kämpaglada ungdomar som fick sin första undervisning i kampsporten.
 • En dödsolycka inträffade då ett lass med kärvar gled av vagnen. Den omkomne hamnade på vägbanan.
 • Olga Sandstedt sålde pensionat Solhäll till Ingrid och Filip Josefsson.
 • Kommunalfullmäktige beslutade sänka skatten med 15 öre till 7:25. Dessutom beviljades 10 000 kronor till den planerade idrottsplatsen, samt 25 000 kronor till planeringen av det nya ålderdomshemmet.
 • 331 anmälningar inkom till GIK:s stororientering med samling vid Hårsjö skola.
 • Boende inom Hårsjö skolrote var helt emot införande av skolskjuts för eleverna. Det blev en segdragen fråga. En månad senare stod ortsbefolkningen fast vid sitt beslut: ingen skolskjuts.
 • Lottakåren skänkte en fana (flagga) till hemvärnsområdet.
 • Skogselever erhöll anställning hos konsul Wennert i Gundrastorp. Lön samt fri kost och logi utlovades.
 • Årets snabbaste travhingst var under vintern installerad i Höjalen med Gustav Kvist som ägare.
 • Hertha Jönsson öppnade damfrisering i f. d. Vinerkonditoriets lokaler. Telefon 290.
 • Björstorpshemmet godkändes av regeringen som allmän alkoholistanstalt.
 • Statsbidrag utgick inte för uppförande av extra tillbyggnad av skolan i Hårsjö. Trots otidsenliga lokaliteter skulle undervisningen i Hårsjö ske tills vidare.
 • Norra Skånes annonskontor höll öppet vardagar klockan 8.30- 15.00 samt söndagar klockan 10-11. Prenumerationspriset hade stigit till 18 kronor per helår.
 • En person i Emmaljunga köpte en personbil som skulle ha helrenoverad motor. Köparen påstod inför tingsförhandlingarna att motorblocket var sprucket och kannorna kunde slå ”frivolt” i cylinderna.
 • I slutet av året hade radioprogrammet samma erbjudande som tidigare. Klockan 07.10 Morgongymnastik manlig och kvinnlig. Sen kom morgonandakten och dagsprogrammet avslutades dansmusik klockan 23.00.
 • En artikel gör gällande att Emmaljunga är nära nog självförsörjande i affärshänseende.

”Det måste vara sant för det har stått i tidningen”! (Uttalande från gamla tider!)

 • Uppgifter om Vittsjö år 1946:Två järnvägsstationer finns,två telefonstationer, två poststationer, fyra lantbrevbärarlinjer, två kyrkor, tre missionshus, tio skolhus, 14 skollärare, två banker, ett hotell, sju pensionat, sju konditorier, ett vilohem, ett barnhem, ett ålderdomshem samt olika badmöjligheter och service.
 • Kommunalfullmäktige var eniga att någon sammanslagning med Verum och Visseltofta socknar inte var önskvärd.
 • Ett uthus innehållande även en snickeriverkstad ödelades vid en kraftig eldsvåda i Snärshult. Kreaturen räddades liksom boningshuset genom insats av Vittsjö och Emmaljunga brandkårer.
 • Byarna Kraxeboda, Backatorp och Bökholm fick elektriskt ljus i sina stugor dagarna före julhelgen.
 • Vid 1946 års slut var befolkningens antal 2 774 i socknen, en ökning med 45 personer.
Top