”JÄNGLA” MÖRDADES VID JÄNGLEHAVE ÅR 1660

Ernst Paulsson i Bökholm, sign E.P. var på sin tiden flitig nertecknare av gamla sägner och händelser. År 1933 skrev han följande om ”Jänglehave”. Händelsen skall ha inträffat omkring 1660 vid ”Möllestigen” intill Kraxasjön.

Ett snapphaneband hade sitt tillhåll i Lilla Frösboholma. Under ett av sina strövtåg i en by i Sunnerbo rövade de bort en betrodd man som de släpade med sig till sitt näste i skogen. Snapphanarna sände bud till den bortrövades hustru att hon skulle lämna en lösensumma om hon ville återse sin man levande. Lösensumman var efter den tidens förhållande ganska stor och skulle lämnas till snapphanarna före ett bestämt klockslag.

Hustrun Jängla lyckades efter stor möda och uppoffring samla samman lösensumman. Sen gav hon sig åstad på obanade stigar i de vilda och mörka skogarna. Målet var Lilla Frösboholma och snapphanarnas tillhåll.

Just som hon trodde sig ha sin mål i sikte ekade ett skarpt skott i nejden. Hon anade då att hennes man varit måltavla för skottet. Då hon kom fram till platsen fick hon se sin man skjuten. Hon hade kommit några minuter för sent med lösensumman.
De annars råa och förhärdade snapphanarna rördes till medlidande då de såg och hörde den drabbade änkans ångest. Hon fick återvända till hemmet med lösensumman orörd.
Då Jängla kom till Backatorp träffade hon på pigan som arbetade på en åker. Efter en fråga förklarade Jängla orsaken till hennes sorg. Jängla var oförsiktig att nämna att hon hade dåtidens stora lösensumma med sig.

En stund efter Jängla hade lämnat pigan började pigan tänka att tillfälle fanns att göra sig ganska ekonomiskt oberoende. Hon hämtade en kniv och löpte i väg det håll Jängla hade gått. Han kom ifatt Jängla vid byn Kraxeboda. I en skog stack hon ihjäl Jängla och tog hennes lösensumma.

På en liten öppen plats i skogen har synts ett stenröse, utmärkande platsen för mordet. Platsen har erhållit namnet ”Jänglehave”. Vid sentida skörd av havre har skörden på en åker kallats Jänglahavre.

I dagens läge är det troligen ganska få personer som känner till platsen och det som hände där. För framtida forskning vore det nödvändigt att platsen markerades eller att platsen markerades på ett dokument.

Top