KÖRKORTET 100 ÅR

100 år fyller i år ägodelen och för vissa klenoden KÖRKORT. I dag sker prov både teoretiskt och praktiskt med flera moment. Den som klarar av proven får sitt efterlängtade körkort efter avklarade prov. I dag gäller nära inpå att det är en mänsklig rättighet att inneha körkort. Denna synpunkt kan verkligen ifrågasättas!

Körkort åren 1907- 1916 i form av kompetensbevis att medföras vid färd.

Det är helt klarlagt att personer erhållit körkort fast de inte kan läsa svenska språket. Aktuella personer har lärt sig var kryssen skall anbringas på frågeformuläret!

Den första lagen om körkort för bil utfärdades 1916 och då gällde främst att känna till automobilens funktion. Körprovet kunde i extrema fall ske med en enkel rundtur på en rymlig gårdsplan.

Redan 1661 utfärdades bestämmelsen som färd med vagn (hästskjuts) i Stockholm. En särskild lag talade våldsamt ridande i viss stadsdel.
Det allra första? körkortet! var var ett protokollsutdrag från Magistraten utfärdat i Örebro 1902. Drivmedel var bensin och färd fick inte förekomma under torgdagar. Lösen av protokollsutdrag kostade tre kronor. Varken kompetensbevis eller körkort utfärdades utan automobilföraren hade att uppvisa ett protokollsutdrag från Magistraten i Örebro. Kompetensbevis för framförande av automobil utfärdades 1907- 1916.

År 1718 tillkom lag om allmän högertrafik som snart ändrade till vänstertrafik 1734 som sen gällde till 1967.
Hastighetsbegränsning till 12 kilometer i timmen gällde i tätort men under mörker var hastigheten nersatt till 10 km/tim. På landsbygden var maximala hastigheten svindlande 25 km/tim men under mörker nersatt till 20 km/tim. Samtliga motordrivna fordon hade väjningsplikt framför andra fordon.

Körkort av äldre modell från början av 1950 talet.

1916 kom lagen om körkort för automobil med kännedom av fordonets beskaffenhet. Snart kom också lag om viss körskicklighet.
1919 startade Sjunne Svensson chaufförskola i Vittsjö.
1920 talet och framåt var det flera personer med bil som var körskollärare.
1920 kom lagen om körkort för motorcykel.
1923 kom krav för yrkesmässig trafik
1923 tillkom lag om rattfylleri
1946 startade Oscar A Johansson bilskola i Vittsjö
1948 tillkom lag om viss körskicklighet.
1967 tillkom åter lagen om högertrafik.
1972 beslutades om ny utformning av körkortet.
1975 tillkom ny klassindelning av körkortet gällande i tio år.
1987 tillkom lag om körkort för tung eller lätt motorcykel.
1990 erhölls körkortet preliminärt under två år.
1993 tilläts övningskörning med bil från 16 år.
2006 måste privat övningskörning ha utbildad handledare.

I dag finns 14 klassindelningar på körkort från AM till DE.
Var aktsam om din personligt utfärdade ägodel. Enklast och smidigast att bli av med körkortet längre eller kortare tid är färdas några kilometer för fort!

Top