DET HÄNDE 1951, för 65 år sen

VITTSJÖ 1951.

 • Då, vid 1951 års början var folkmängden i församlingen 2 750, en minskning med fem personer sen förra året.
 • Skolstyrelsen beslutade vid sista sammanträdet 1950 att Hårsjö småskola skulle bli den första inom området att ha skolbespisning. Detta så snart de praktiska detaljerna hade lösts.
 • Tydligen var det ett hiskeligt snöfall i början på året. Telefonstolpar knäcktes och ingen teleförbindelse. Post- och mjölkbilar fick ta stora omvägar för att nå fram till kunderna.
 • Männen var mer kända än sin hustrur. Det framgår av annons då syföreningen skulle samlas hos fru Karl Nilsson.
 • Kommunalfullmäktige i storkommunen har mängder av val till olika nämnder. Nu var det tre socknar som skulle samsas om de åtråvärda platserna.
 • Folkskolans gymnastiksal var i det närmaste fullsatt då föreläsningsföreningen hade årets första föreläsning. Det var författaren Per Westerlund som samlade skaran.
 • Skadorna blev minimala då barns lek med tändstickor orsakade en brand vid Gundrastorpsvägen.
 • GIK:s revy fortsatte sin underhållning. Efter tre framträdande blev det ytterligare en föreställning samt en föreställning i Emmaljunga.
 • Vittsjö Fiskhall med Severin Svensson fortsatte att sälja stor och fin sill för en krona kilot.
 • Gymnastik var inkörsporten till att Emmaljunga GoIF bildades. Föreningen firade 25 år och då hade verksamheten ökats med bland annat skidtävlingar och orientering.
 • LRF föreslog att en hovslagarförening skulle bildas. Allt för att förbättra hästarnas hovskor!
 • Skytteföreningen passade på att fira sina 50 år med omfattande prisutdelning.
 • Hälsovårdsnämnden beslutade att bekämpning av råttor skulle ske i hela kommunen. Så blev det inte utan bekämpningen med gift skedde endast i samhället. Det ansågs att landsbygdens bestånd av katter var tillräckligt.
 • NTO inbjöd till tävling med frågesport. Flera organisationer skall delta med lag.
 • Håkan Nilsson startade spettkaksbageri som hade telefon Vittsjö 324.
 • Trafikmängden ökade allt mer och därför beslutades att Gustav Adolfsbron och bron vid Havraljunga skulle tas ur bruk och nya broar skulle byggas.
 • En händig och sakkunnig man hade släktingar i Ånge. Familjen bestod av fyra och mannen inskaffade en Epatraktor. Sen byggde han en husvagn med kök och garderob. Färden ställdes mot Ånge och vid varje större plats som passerades försågs husvagnen med ortens namn. Fem dagar tog turen till Ånge. Utflykter gjordes i Norrland och efter 25 dagar var familjen hemma.
 • Brandstationen utökades för att ge bättre plats åt brandbilarna.
 • Planerna var stora att starta tillverkning av arbets- och sportskjortor i en nerlagd möbelfabrik. 20 personer skulle beredas arbetstillfälle. Sen blev det inte mer.
 • Arrestlokalen, finkan försågs med telefon för vaktens säkerhet. Det märkliga var att i telefonkatalogen fanns telefonnummer till arrestlokalen!
 • Idrottsplatsen skall bli klar för spel nästa år. Planen besåddes med gräsfrö 1951.
 • Hästhult automatiska telefonväxel byggdes och kom i gång med 26 abonnenter. Sen skulle det blir Hårsjö telefonväxel.
 • Tre arbetarbostäder uppfördes på tidigare sjöbotten vid Höjalen.
 • På den tiden, 1951 ordnade Norra Skåne bussresa till Kiviks marknad. 10:50 var priset för en biljett.
 • Ny ritning för det planerade ålderdomshemmet Skansenhemmet presenterades.
 • Järnvägsstyrelsen drog in tillståndet för busstrafik Emmaljunga- Yxenhult.
 • Kommunalfullmäktige beslutade att inköpa Skansen med ett större angränsande område för 40 000 kronor.
 • Kommunalkontor inrättades i villa Gärsbo på Vången. Senare blev det även polisstation i villan.
 • Skolstyrelsen beslutade att inköpa radioapparater till de skolor som saknade detta tekniska underverk.
 • Söndagsskollärare tant Berta Nilsson erhöll Söndagsskolrådets högsta utmärkelse, guldmedalj som lärare i söndagsskolan i 65 år.
 • Pensionat Lillgården inköptes som konvalescenthem för lungsjuka.
 • Han uppgav sig representera civilförsvaret då han kom till Emmaljunga för att ta intima mått på damerna i samhället. Avsikten var att tillverka måttbeställda uniformer till kvinnorna.
 • Nils Svensson i Osby annonserade om Omnibusslinjen Osby- Vittsjö- Snärshult- Yxenhult med två turer alla dagar.
 • Vittsjö Smidesverkstad hade inte tid att sko hästar. Därför kom Thornström från Röke och skodde hästar vid Lantmannaaffärens hållstallar.
 • S J Biltrafik erbjöd busstrafik Markaryd- Bjärnum samt Vittsjö- Harastorp. En tur utlovades varje helgfri fredag.
 • Vittsjö Maltdrycksupplag erbjöd malt-, must- och läskedrycker till avhämtning från den nyinrättade och centralt belägna butiken.
 • Vittsjö egna kommun hade gravöl då många förtroendemän fick ge plats år storkommunens valda representanter.
 • Folkmängden vid 1951 år slut var 2 738, en minskning med 12.
Top