DET HÄNDE för 60 år sen

VITTSJÖ 1956.

 • Befolkningen var vid 1956 års början 2 668 personer i församlingen.
 • Reinhold Persson blev avtackad efter 27 års tjänst vid Emmaljunga barnvagnsfabrik.
 • Domkapitlet tillstyrkte skolstyrelsens förslag att utöka kristendomsundervisningen med en timme på bekostnad av samma tid mindre för gymnastik.
 • Landstinget köpte Höjalens gård som skulle inrättas som vårdhem.
 • Skolstyrelsen var mer eller mindre tvingade att besluta om nerläggning av skolor i Snärshult och Gundrastorp från och med läsåret 1957.
 • Den var inte på bettet men ringlade iväg mot skydd. Huggormen i Emmaljunga den 20 mars.
 • Före frysboxarnas tidevarv var det aktuellt att bilda fryshus med ett antal boxar att hyra ut. Både i Emmaljunga och Vittsjö byggdes det flera små fryshus.
 • Under flera år, även 1956 kom Frälsningsarmén till Hultatorp skola där de sjöng och spelade sina rytmiska sånger. Kvällen avslutades med Valborgsbål intill skolan.
 • Demonstrationståget med röda fanor startade från Marknadsplatsen och gick något så när taktfast till Skanssund där det talades och gav politiska löften.
 • I Hästhult missionshus hölls fyra bibeldagar torsdag – söndag.
 • I början av maj månad överlät Mimmi Olsson sin fotografiska butik till Ljungdahl som snabbt namngav butiken med Fotocentrum.
 • Inför Folknykterhetens dag var det bilkortege Vittsjö- Emmaljunga- Visseltofta- Verum, och åter till Vittsjö. Då blev det föredrag på Skansen inför dagens firande.
 • Länsstyrelsen upphävde kommunalfullmäktiges beslut att uppföra en industribyggnad.
 • En älgkalv fann syskonkärlek mellan det vilda djuret och gårdens Sanktbernhardshund i Lönsholma.
 • En 25 meter lång fastighet var under uppförande där bland annat sparbanken skall ha sina lokaler. Nu har bland annat blomsterhandeln och Gåvan sin verksamhet där.
 • Snapphanestugan serverade sill och kullapärer på Midsommarafton fram till klockan 02.
 • Café Blockstugan hade öppet hela natten under Midsommarafton.
 • Hönstjuvarna var företagsamma och lyckades med bestickning. Gårdens vakthund mutades med färskt kött och de nattliga besökarna kunde vi tre tillfällen plocka med sig 300 äggläggande höns.
 • En träask vid gamla mejeriet har ansenliga mått. Höjden uppskattas till 20 meter och åldern uppskattas till 150 år. Trädet var en ask!
 • Det var fritt fram för var och en som önskade uppträda och visa sin talang på kräftskiva vid Snapphanestugan.
 • Tillbyggnad planerades av skolan i Vittsjö medan skolan i Snärshult skulle läggas ner. Det var i samma tid aktuellt att hyra ut skolan i Snärshult till ett företag.
 • Soptippens placering vållade stort diskussionsämne. Från tidigare avstjälpningsplats i Gåsadammen, sen Pers Håla. Nu planerades den nya soptippen intill järnvägen, norr om Luxus fastighet. Protesterna var var många och nästa förslag var att förlägga tippen till Vittsjö mosse. Där fanns den sen i många år.
 • Kommunalfullmäktige beslutade att kommunala skatten för kommande år skulle bli oförändrat belopp till 6:90. Kyrkofullmäktige beslutade höja skatten med tio öre.
 • Telefonstationen i Emmaljunga stängde sin verksamhet i slutet av november månad. Vid denna tid blev det helautomatiserat varför även Vittsjö telefonstation upphörde.
 • Bröderna Håkanssons sågverk vid Emmaljunga eldhärjades svårt 1955. Återuppbyggnaden började och var i det närmste färdig i slutet av 1956.
 • Frälsningsarmén kom till Hultatorp skola och bjöd till firande av Lucia.
 • Folkmängden var 1956 års slut var 2 617, en minskning med 43 personer under året.
Top