50 ÖRE I BÖTER HOS BOALT IF

 

BOALT IF. Idrottsföreningar bildades lite varstans på landsbygden under 1900 talet. Så skedde också i Boalt mellan Emmaljunga och Vesljunga 1924. Hur länge denna förening existerade är obekant. Föreningen hade lagenliga men stränga stadgar. Inträdesavgiften var 30 öre samt en månadsavgift på 25 öre!

Harold Persson var initiativtagare samt ordförande i Boalt IF Konstituerande sammanträde hölls den 7 september 1924.

Ordförande och sekreterare blev Harold Persson, Emmaljunga. Vice ordförande blev Alfred Jönsson samt kassör Alrik Nilsson. Inträdes- och medlemsavgift beslutades till 30 respektive 25 öre per månad. Vidare beslutades att föreningens fotboll får blott användas på planen då minst tre av föreningens medlemmar är närvarande. Första årsmötet hölls den 3 januari 1925.där styrelsen omvaldes. Vid årsmötet bildades en fotbollssektion samt en idrottssektion.Vid kommande årsmöte 1926 omvaldes styrelsen förutom på posten som sekreterare där Edvin Andersson fick uppdraget. Beslutades även att medlemsavgifter med 75 öre erläggs kvartalsvis. Den som dröjde mer än en månad innan avgifter erlades skulle böta 25 öre! Vid årsmötet den 5 januari 1928 blev det några förändringar då Emil Palmkvist blev materialförvaltare och Janne Olsson blev kassör. Bötesbeloppet höjdes till 50 öre för utebliven kartalsavgift.

Ambitionen var att ordna cykeltävlingar och om möjligt bilda ett lag som skulle representera Boalt IF. Dessutom beslutades att eventuellt ordna någon festlighet för att upphjälpa kassan!

Protokollbok från Boalt IF Därefter finns inga protokoll tillgängliga.

Enligt tillgängliga uppgifter bildades samtidigt Vesljunga Idrottsförening. Denna förening jämte Boalt IF var sannolikt upphovet till Visseltofta Idrottsförening bildades. Troligt är att dessa båda föreningar överfördes till Visseltofta?

Top